Blogger

Siste bloggposter

Master i informatikk - VELKOMMEN

Det er snart høst, og vi er klare for et nytt studieår. For to dager siden kom mellom 400 og 500 nye bachelorstudenter til Institutt for informatikk. I dag, 18. august 2010, er turen kommet til årets nye masterstudenter i informatikk. Hjertelig velkommen til Institutt for informatikk.

 

Innovasjon krever…

Fra tidenes morgen er vår utvikling tuftet på vår evne til å skape og utnytte nye løsninger.

 

Trådløse sensorer med bieffekter

Fra 2012 skal alle biler som selges i EU ha et system for avlesing av dekktrykk. Det er ganske vanlig med for lavt dekktrykk og det øker bensinforbruket, så dette skal bidra til å gjøre transport mer miljøvennlig. Dessuten øker det sikkerheten ved punktering. Men nå har en forskergruppe ved University of South Carolina og Rutgers University (NY) vist at det trådløse kommunikasjonssystemet mellom dekkene og bilen er lett å avlytte og manipulere.

 
Ifi-studenter

Bachelor i informatikk - VELKOMMEN

Sommerferien er over. Det er 16. august 2010. Dagen har kommet. Du skal begynne å studere informatikk. Velkommen til Institutt for informatikk (IFI). Dette lille innlegget er skrevet til deg som er ny student på IFI, men jeg inviterer selvfølgelig alle med på denne lille reisen inn i ditt første år som informatikkstudent ved Universitetet i Oslo.

Svømmebasseng Tandberg

Stereo under vann

Siden mange har interesse av stereo, kan det være av interesse å komme med noen betraktninger om hørsel, evne til å høre retning og om hvordan dette fungerer under vann. Dessuten forsøker vi å utnytte noe av dette til å forbedre sonarer.

Email, hat og håndball

Hver høst kommer det ca. 400  nye studenter til Institutt for informatikk og hver høst starter det første semesteret for nye studenter med et informasjonsmøte.