Blogger

Siste bloggposter

Digital radio og innovasjon

Omleggingen til digital radio skaper nye muligheter for kreative mennesker. Men ser man spor etter dette når det gjelder å utnytte fremveksten av DAB? Ja, faktisk ganske mange steder, både i Norge og internasjonalt. Her er et lite sveip gjennom hele kjeden fra radioapparatet til infrastrukturen, gjennom chip-ene og koderne.

 

Én måned på vei....

På denne siste dagen i januar 2011 har Institutt for informatikk bodd i nytt bygg i én måned - vi er én måned på vei inn i en ny tid. Mye har skjedd på kort tid
 

Hvor god er GPS innendørs?

Det nye bygget til Institutt for Informatikk er ca 160 m langt og et fint sted for en test. Hvor god er GPS innendørs?

 

Fra ingenting til overalt - Del I

Sammen med Roger Antonsen har jeg laget en liten reise gjennom informatikkens historie. Første del, som vi presenterer her, tar for seg noen viktige hendelser og personer i informatikkens historie frem til ca. 1970. Perioden fra 1970 og frem til i dag kommer senere i denne serien av rapporter fra forelesningene i Informatikkens verden .

 

Det viktige nettverket

I dag fikk vi vite at vannledningen i Gaustadalleen er lekk og at vannet i vår nye fine Informatikkbygning som vi flyttet inn i 3 januar ville være stengt. Det fikk meg til å reflektere over hvor viktige de er de forskjellige nettverkene som vi tar som en selvfølge: tilknytning til vann, avløp, strøm, telefon, internett, kanskje også til fjernvarme eller gass.