Blogger

Siste bloggposter

Studentene kommer

I 14 dager har vi kunnet glede oss over nye lokaler i det nye informatikkbygget i Gaustadbekkdalen, men det er akkurat i dag (17. januar 2011) at instituttets nye "liv" begynner.

 

Jorda har lenge vært flat på Blindern

Hva slags oppfatninger har våre bachelor-studenter om teknologi, vitenskap og historie? Vi gjorde en uformell undersøkelse i høst i ett av våre 3000-kurs. Av de 16 svarene var endel av dem interessante og ganske overraskende.

 

Historieløs sosialøkonom?

Er det riktig at de er helt på jordet de som sier at Norge var et av Europas fattigste land for 100 år siden, et land som tjenestejenter og husmenn emigrerte fra?