Blogger

Siste bloggposter

Nye toppdomener?

Samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa har motatt en rapport fra et utvalg som har sett på strategi og retningslinjer for utvikling av nye toppdomener, eller sagt på en annen måte; Trenger vi mer enn .no?

 

Åpen dag

Universitetet i Oslo arrangerer i dag Åpen dag for elever i videregående skole og andre interesserte.

 

Akustiske metamaterialer

Nye materialer og former er opphav til ulike gjenstander med spesifikke akustiske egenskaper.