Finn-Eirik Johansens blogg
Finn-Eirik Johansen Finn-Eirik Johansens blogg

Bloggen til Finn-Eirik Johansen

 
Forside på tidsskriftet Nature

Fakultetets viktigste strategiske ressurs

KD-stillingene, stipendiatstillingene som er direkte finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom basisbevilgningen, benyttes for å dekke mange behov og oppgaver ved fakultetet.

Finn-Eirik Johansen

Jeg er forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager