Finn-Eirik Johansens blogg
Finn-Eirik Johansen Finn-Eirik Johansens blogg

Bloggen til Finn-Eirik Johansen

 
Evolusjon

De naturvitenskapelige Nobelpriser 2018 er alle innen livsvitenskap

Konvergens beskriver to "ting" som har forskjellig utgangspunkt men går mot noe felles. Vi bruker ofte begrepet for å beskrive forskning innen livsvitenskap. Utgangspunktet i livsvitenskap er selvfølgelig biologi, men for å forstå og forklare den levende verden er det behov for at forskere fra ulike disipliner forsker sammen. Derfor er konvergens sentralt for UiO:Livsvitenskap og for livsvitenskapsforskningen ved MN.

Forside på tidsskriftet Nature

Fakultetets viktigste strategiske ressurs

KD-stillingene, stipendiatstillingene som er direkte finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom basisbevilgningen, benyttes for å dekke mange behov og oppgaver ved fakultetet.

Finn-Eirik Johansen

Tidligere forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Blogger ikke lenger her.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager