Design, bruk, interaksjon
Designgruppa Design, bruk, interaksjon

Bloggen til Designgruppa

 
I dette bildet ser vi folk som brenner plastikk for å få tak i metallene på innsiden av e-avfallet. Mange innbyggere i Ghana brenner plastikk for å tjene til livets opphold da Ghana ikke har et fungerende resirkuleringssystem og brenning gir hurtig tilgang til materialene av verdi.

Swap, Svitsj, and Burn

Hanne Cecilie Geirbo (post-doc), Alice Frantz Scheider (PhD cand), and project leader Maja van der Velden (assoc.

Bilde av olly og slow snake

Slow technology

Last semester, the Design-group had the pleasure hosting Will Odom. During his nearly two-week long stay, Will shared his knowledge with us in the group.

Stedet for NordiCHI'16

NordiCHI'16

NordiCHI er blitt den største europeiske konferansen innenfor fagfeltet Human-Computer Interaction (HCI), og hadde i år 420 deltakere. Årets program var veldig innholdsrikt og bestod av 15 artikkelsesjoner, tre hovedforedrag, samt en opptreden av Palle Dahlstedt.

Work-shop på NordiCHI'16

NordiCHI'16

Two weeks ago, almost everyone from the DESIGN group travelled to the NordiCHI conference held in Gothenburg 23-27th October.

Faglig innhold

Hyttetur med masterstudentene

Alle nye bachelorstudenter ved UiO får tilbud om å bli med på fadderordningen som gir de nye studentene muligheten til å bli kjent med andre som skal gå det samme studiet som dem.

Gruppebilde, designstudenter på hyttetur

Cabin trip with the new master students

All newly admitted Bachelor students at UiO can join the buddy-program, which gives them an opportunity to get to know other students in their study program.

Gruppebilde INF5205 høsten 2016

A course in tangible interaction

This September, the Design group once again ran a five-week intensive course on tangible interaction. This course is for students interested in physical, spatial, or embodied artefacts. 

Designgruppa

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for  å designe alternative og bedre IT-løsninger.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager