MNKOM-studentenes blogg
MNKOM-studentene MNKOM-studentenes blogg

Bloggen til MNKOM-studentene

 
robot

Robotene: Nyttige idioter

Samfunnet er midt i en teknologisk revolusjon av datamaskiner som lærer. Men maskiner trenger ikke være intelligente for å lære, og de er langt unna å ta over verden.

Essay: Digital evolusjon

Nye metoder utvikles for å prosessere kompleks data. Vi ser på hva som skjer når informatikk møter evolusjonsteori.

Essay: En verden uten arbeid

Kunstig intelligens, roboter og automatisering tar over stadig flere oppgaver i økonomien. Taxisjåførene er bare de første som bør se seg over skuldrene.

Essay: Når naturen burde kalle

Tidligere levde mennesker i mye tettere kontakt med naturen enn det vi gjør i dag. I dag blir naturen i stor grad sett på som et bruksobjekt.

Essay: Darwin 150 år etter

Hvordan kan vi stamme fra aper når det fortsatt finnes aper i naturen? Misforståelsene rundt evolusjon florerer og mange velger fortsatt å ikke tro på teorien.

Essay: Drømmen om den smarte strømmen

Med smarte målere står det norske strømmarkedet overfor de største endringene på 100 år. Klarer man å ta vare på personvernet til kundene i prosessen?

Essay: Moore’s mess

I 40 år har en mikroskopisk strømbryter vært en grunnstein i den teknologiske utviklingen. Transistoren kan også være grunnen til at den ikke vil fortsette.

MNKOM-studentene

MNKOM er et kurs for formidlingsinteresserte studenter innen realfag og teknologi ved UiO. Målet er at de skal bli bedre i forskningsformidling. I løpet av kurset vil de også prøve seg som bloggere. Bloggene deres finner dere her.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager