Blogger

Siste bloggposter

Faglig utvikling av livsvitenskap med etablering av tematiske områder

Fakultetet har i løpet av høsten 2019 etablert tematiske områder innen livsvitenskap som reflekterer bredden av instituttenes aktiviteter innen feltet. Sammen med UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet skal vi i løpet av våren gi en samlet anbefaling til rektoratet om hvilke tematiske områder som skal etableres i de frie arealene i livsvitenskapsbygget.

 
Myrasundet2020

10 kommentarer om 10 år som blogger

Akkurat i dag, for ti år siden, skrev jeg min første bloggartikkel. Dette innlegget er bloggartikkel nummer 1156. Her kan du lese litt om min historie som blogger.

Etableringen av et MN-senter for «data science og computational science» går fremover

Etter fakultetets kick-off seminar i slutten av september har det vært god aktivitet knyttet til etableringen av det nye senteret. Et bredt sammensatt utvalg av vitenskapelig ansatte har utarbeidet en beskrivelse av realistiske gevinster ved etablering av senteret, vurdering av senterets bidrag til å realisere MNs og UiOs samfunnsoppdrag, forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten. Og ikke minst har utvalget jobbet frem en mulig sentervisjon.

 
Illustrasjon av kvantedata

Norge (og verden) er avhengig av en velfungerende e-Infrastruktur

En rykende fersk rapport beskriver hvordan og hvor mye Norge bør investere i e-infrastruktur de neste 10 årene. Det handler om å kunne delta i den globale kunnskapsutviklingen, sørge for at Norge er langt fremme på viktige kunnskapsområder, utvikle lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet og offentlig sektor, og sist men ikke minst sikre en bærekraftig fremtid for alle.

Innovasjonskonferansen2020

Fra sjokoladekakebursdag til Innovasjonsbadet

Innovasjonskonferansen 2020 handler om sosial innovasjon og hvordan idéer blir til samfunnsnyttige produkter, tjenester og løsning. Midt inne i programmet for konferansen skal jeg samtale med en av Norges mest kjente gründere!