Image
6 audio-kabler

Foredrag om høyttalerkabler

For noen dager siden holdt jeg et foredrag her på IFI med tittel "Magiske høyttalerkabler". Det var et åpent møte som også var medlemsmøte for Audio Engineering Society, Norge, der jeg for tiden er medlem av styret.

Foredraget hadde en 40-50 tilhørere og det ble en lang og interessant diskusjon etterpå.

Jeg har jobbet med disse tingene rett og slett fordi jeg var nysgjerrig på dem selv og også imponert over alle den kreativiteten som ligger bak de forskjellige designene av kabler. Hensikten med foredraget var altså å forsøke å finne ut av:

  • Hva som ligger bak de forskjellige prinsippene for design av høyttalerkabler
  • Har dette en god basis i fysikk og elektrofag?
  • Er disse designprinsippene viktige sett ut fra en høyttalerkabels oppgave?

Foredraget hadde ikke som ambisjon å kåre den beste kabelen eller å forsøke å (bort)forklare hva en del hevder å høre av forskjeller mellom høyttalerkabler.

Foredraget ble annonsert slik:

Du har sikkert sett reklame for super-høyttalerkabler til tusenvis av kroner. Noen tar dette veldig alvorlig og andre mener det er pseudovitenskap. Hva skal man tro? Ofte står subjektivister mot objektivister: Er det ørene eller måleinstrumentene som er fasiten?

Selvsagt er jo det ørene. Men det er jo ikke slik at de forskjellige produsentene fremhever sine løsninger bare ut fra subjektive lytteinntrykk. Så å si alle har en begrunnelse i et fysisk prinsipp. I foredraget går jeg derfor gjennom egenskaper som resistans, induktans og kapasitans samt effekter som karakteristisk impedans og resonans. Jeg ser også på skinneffekten, hukommelseseffekter, edelt metall, mikrofoni og mulig innstråling fra RF og hvor viktig dette er.

En kortversjon av foredraget kan lastes ned her. Det bygger på "Magiske høyttalerkabler" og "Magiske høyttalerkabler - del 2" fra bloggen i fjor.

Det mest overraskende resultatet er i slide 53 som viser en kabel med oppgitte parametre som tyder på at signalene i den utbrer seg med mer enn det dobbelte av lyshastigheten!


Da ikke lenkene i pdf-en virker kommer de her for seg: