Går det an å høre forskjell?

Sverre Holm

Din Side skriver Tore Neset:

"Nei, sier blindtestene. Ja, mener lydentusiastene.

Diskusjonen har gått i årevis. Er det forskjell på dyrt stereoutstyr? Og ikke minst er det forskjell på kabler, forsterkere, DAC-er og andre apparater som lydentusiastene setter inn i de dyre anleggene sine?

De hadde neppe brukt tusenvis (noen bruker hundretusenvis og enkelte millioner) av kroner dersom de ikke mente at det ene låter bedre enn det andre.

Motbevist av vitenskapen

Men vitenskapen sier tilsynelatende noe annet. Såkalte blindtester tyder på at de påståtte lydforskjellene på kabler, forsterkere, DAC-er og ulike lydformater over et visst datareduseringsnivå (256 kbps MP3 eller AAC) er innbilte eller tilfeldige.

I en blindtest vet verken de som deltar i testen eller de som utfører den hva som er hva. Dersom testdeltakerne samlet bommer i mer enn 50 prosent av tilfellene, kan man ikke si at de virkelig hører forskjell. Med få unntak er det nettopp slik resultatet blir. Så hvorfor mener hifi-folket likevel at de hører forskjeller?

- Bilen går fortere etter vask

- Disse effektene har vi vel på mange områder - det minner meg også om faren min som mente at bilen gikk fortere hver gang han hadde vasket den", skriver Sverre Holm til oss i en e-post.

Les mer på Din Side. I skrivende stund har artikkelen der 93 kommentarer