NRK blir vel på FM til 2025

Kulturdepartementets stortingsmelding "Digitalisering av radiomediet" fra 4 februar er et godt stykke politisk håndverk. Den utålmodige radiobransjen fikk sin slukkedato for FM: 2017 eller 2019. Og nølende radiolyttere fikk sitt: Bare slukking hvis det finnes gode løsninger for DAB-mottak i bil samt at at minst halvparten daglig må lytte til en digital radioplattform ved slutten av 2014.

I en av Europas mest ambisiøse planer for slukking av FM ligger det paradoksale at en av Europas lengstlevende bilparker skal over på DAB. Nå er det også nettopp kommet tall som viser at NRK Klassisk har mistet 60% av sine lyttere etter at de forsvant fra FM i 2009. I lys av dette og den litt tvetydige Stortingsmeldingen skal jeg forsøke meg på å se i krystallkulen for de neste 10-15 årene.

dab-milepeler-fig1-1.gif
Milepæler for digitalisering av radio 2011–2019 (Kulturdepartementet)

Det er naturlig å sammenligne med forrige omlegging. FM-sendingene startet på Voss i 1954 og den store langbølgesenderen på Kløfta ble stengt 2. januar 1995 og selv da ikke uten protester i Stortinget. Det var altså 40 år med dobbeltdistribusjon.

DAB startet med Alltid Klassisk sommeren 1995 og det største tilbakeslaget for den kanalen kom vel etter 1. juli 2009 da den forsvant fra FM. Nylig er det altså kommet målinger som viser at lyttertallet er gått ned fra 25000 til 10000. Det er bare NRK som har råd til å støte lyttere fra seg på den måten, for en kommersiell stasjon ville det ha vært konkurs. Ut fra dette så tillater jeg meg å tvile på at det går å få lytterandelen på DAB eller internett opp fra dagens 8% til 50% i løpet av fire år.

Volvo S60 i Helsinki

Men det viktigste poenget er de 2,6 millionene biler i Norge, de aller fleste uten DAB. Nå som de fleste har integrert bilradio er det hverken enkelt eller billig å bytte ut med DAB-radio så jeg tror få vil gjøre det. Alternativet er en adapter dvs. en løs DAB-radio som enten er koblet med kabel til bilradioen eller som sender med en liten FM-sender.

En radio som er klistret på dashbordet eller på frontruta og som kanskje må betjenes med en fjernkontroll er ganske mye mindre elegant enn dagens integrerte radioer. Det er litt som løse navigasjonssystem som man må passe på å gjemme vekk når bilen parkeres så den ikke skal friste tyver.

Derfor er jeg pessimistisk med hensyn på hvor populære slike adaptere blir. Det er selvsagt noe annet med nye biler som kan få DAB-radio ferdig montert, men når bilers levealder i gjennomsnitt er 19,4 år så tar det årtier å få DAB i alle biler på den måten. Hvis vi bare hadde byttet ut biler så ofte som vi gjør med mobiltelefoner så ville den ambisiøse planen for slukking av FM ha vært realistisk. Men med en av Europas lengste levealdre for biler er det mer tvilsomt.

viktig_melding.jpg

Dette med radio i bil er ikke bare et spørsmål om underholdning, det har også med beredskaps- og trafikkinformasjon å gjøre. Hva om 1 million biler fortsatt er uten DAB i 2017 eller 2019? Kan man forsvare at det ikke skal være mulig å nå dem med viktig informasjon eller blir man nødt til å beholde en P1-lignende stasjon på FM?

Jeg tror det, og derfor tror jeg ikke lokalradioene blir så ensomme på FM etter 2017/2019. NRK må nok beholde minst én stasjon til 2025-2030. Det kan være en kanal som starter som P1 og som de kan gjøre smalere og smalere etter som årene går - kanskje noe som ligner Alltid Nyheter ispedd trafikkmeldinger og andre viktige beskjeder.

radionova.jpg
Fra displayet på IFIs DAB-radio: Radio Nova i DAB+

Så til sist et argument til DAB-motstanderne som mener at Norge er håpløse fordi vi har valgt feil DAB, ikke DAB+ som vi burde ha gjort. Disse to kodingene går utmerket sammen i nettet. Siden mars er det to riksdekkende stasjoner som sender i DAB+ og i fjor kom det to lokalstasjoner i Oslo. Så DAB+ er på vei inn (se tidligere blogg om forskjellen DAB - DAB+). Uten at vi skal ta æren for det, så er det i tråd med Institutt for Informatikk sin anbefaling til Kulturdepartementet høsten 2009. Vi argumenterte da med at DAB+ ville gjøre det lettere å få aksept for digital radio.

Som forbruker bør man være klar over at DAB+ mottatt på en standard DAB-radio ikke gir lyd, bare et stasjonsnavn i displayet. Det er nok derfor en kan få DAB-radioer for noen hundrelapper nå, de vil sakte men sikkert bli mindre og mindre brukbare.

Men hvor skal dette ende, kommer det DAB++ og DAB+++? Jeg tror koderteknologien har nådd sitt potensial, det begynner å bli mange år siden det kom noen store sprang i kvalitet pr bit. Så DAB+ er kommet for å bli og det vil sakte men sikkert bli faset inn hos NRK også.

Både det å få halvparten av lytterne over på digitale plattformer i løpet av fire år og å overbevise dagens bileiere om å skaffe seg DAB i bilen kommer til å være formidable oppgaver. Derfor sier min krystallkule meg at vi vil få høre NRK på FM til minst 2025. Det vil i tilfelle bety at det bare blir 30 års overlapp mellom DAB og FM, og 10 år kortere overgangsperiode enn FM i sin tid hadde med AM er vel ikke så verst?