Image
Active loudspeaker

Trender i høyttalerdesign: 3 - aktive høyttalere

Aktive høyttalere er høyttalere med én forsterker pr høyttalerelement. Det høres ut som en dyr måte å lage en høyttaler på, med to eller tre ganger flere forsterkere enn i en vanlig passiv høyttaler. Likevel har det vært vanlig i profesjonell audio i mange tiår, mens det fortsatt er ganske uvanlig i hjemmemarkedet for lyd.

Siden de profesjonelle bruker den dyre løsningen så må den ha noen åpenbare fordeler. De blir klare ved å se på begrensningene til en passiv høyttaler der det altså er et delefilter som deler i bass og diskant.

For dette filteret har ikke noen lett oppgave:

500px-passive_crossover_svg.png
Passiv høyttaler med bare én forsterker
  • For det første så endrer høyttalerelementets impedans seg med frekvens og ofte også under bevegelsen til elementet, så da vil også filterets egenskaper variere.
  • For det andre så ligger filteret mellom forsterkeren og elementet og hindrer forsterkeren i å ta full kontroll over elementets utsving.
  • For det tredje så kan bare ganske enkle filtre lages siden de skal operere på full utgangseffekt, kanskje 100 W og mer, og det er sjeldent at det gjøres annet enn ren deling i høye og lave frekvenser.

I et aktivt system skjer filtreringen på lavnivå signaler, enten i et analogt eller i et digitalt filter. Da er det lett å gjøre noe med alle tre ulempene over. Filterne kan også ganske lett bygges med forskjellige kompenseringer for ikke-flat frekvensrespons i elementene, noe av det som et romkorreksjonssystem også kan gjøre noe med (punkt 3 i tidligere blogginnlegg). Alt dette gjør at aktive høyttalere som regel låter bedre.

luidsprekerkabel.jpg

I et aktivt system er ofte forsterkerne bygd inn i selve høyttalerkassen. Den nye generasjonen klasse D digitale forsterkere, som nesten ikke avgir varme, gjør det enda lettere enn før. Da er det så og si ikke behov for høyttalerkabel heller, så hele den kompliserte diskusjonen om hva som er en god kabel blir irrelevant. Etter min mening handler denne diskusjonen egentlig om det kompliserte samspillet mellom forsterker, kabel, passivt delefilter og høyttalere, der kabelen nærmest må regnes som en del av delefilteret.

220px-el84-6n14p.jpg

Av samme grunn kan det være fordeler med rørforsterkere i et passivt system. Rør gir høyere utgangsimpedans bl.a. fordi de har en utgangstransformator. Dette spiller også sammen med delefilteret og kabelen på en komplisert måte. Rørforsterkeres høye utgangsimpedans gjør at slike forsterkere er nærmere til å være en strømkilde i stedet for det vanlige som er en spenningskilde. Det kan ha fordeler ved visse høyttalere.

I aktive høyttalere forenkles det hele, så hverken fancy høyttalerkabler eller rørforsterkere spiller noen rolle lenger. Slike høyttalere er nok noe som vi vil se mer av hjemme hos vanlige konsumenter. Det er allerede i endel nye biler hvis man har valgt opsjonen for oppgradert lydanlegg. Gode PC-høyttalere samt lydplanker for TV har også ofte forsterkeren innebygd, og i noen tilfeller er det også separate forsterkere pr element.

Lignende bloggposter:

Alle bilder er fra Wikipedia Commons: