Image
Nordic Tone

Trender i høyttalerdesign: 1 - stealth utseende

I det siste er det kommet noen høyttalere med underlig utseende, slik som den norske Nordic Tone som er vist her. Det kan se ut som om det er industridesignere som har slått seg løs for å lage noe særpreget og oppsiktsvekkende, men det er ikke bare det. Det ligger også akustiske betraktninger bak. Høyttalerdesignet er motivert ut fra ønsket om å lage et mest mulig 'dødt' kabinett, et som er fri for egenresonanser og svingninger og som gir minst mulig påvirkning av lyden etter at den har forlatt høyttalerelementene.

Rent umiddelbart kan disse høyttalerne gi assosiasjoner til moderne jagerfly som er formgitt ut fra stealth-prinsippet. Det er ikke tilfeldig for de er faktisk laget ut fra lignende betraktninger. Stealth går ut på at samme hvor en radarstråle kommer fra så skal det ikke være noen flate som reflekterer den direkte tilbake igjen.

Sjøforsvarets nye missiltorpedobåter i Skjold-klassen er også bygget etter samme prinsipp. Det er også moderne ubåter, bare at under vann er det ikke elektromagnetiske bølger, men lydbølger fra sonar som gjelder. Da begynner vi å nærme oss akustikk og høyttalere også.

I høyttalere skal det indre volumet virke som en fjær som stiver av og motsetter seg membranets bevegelse. Det gjør at det er store indre lydtrykk som lett skaper uønskede resonanser i de vanlige rektangulære boksene. Derfor blir kassene stivet av internt og de bygges med tjukke sponplater.

Første skritt i retning av en mer akustisk design var da man begynte med avrundede ytre kanter på ellers rektangulære kasser for å motvirke diffraksjons- eller sprednings-effekter fra kassenes kanter. Neste skritt er å bruke stealth-prinsippet om ikke å ha parallelle flater. Da motvirkes indre resonanser i kassene eller i veggene. For å få det til kreves det materialer som aluminimum og sandwichkonstruksjoner og moderne teknologi for å forme dem. Bruk av slike materialer gjør også at veggene i kassene kan bygges tynnere og lettere, noe som også er et pluss.

genelec8260a.jpg
Genelec 8260A

Et godt eksempel på en høyttaler som er laget ut fra disse prinsippene er Genelec 8260A monitoren som er vist i bildet. Man ser de samme buede formene og mangelen på parallelle flater. Foreløpig er dette bare å finne i virkelig dyre høyttalere, men det vil nok komme til flere og flere høyttalere etter hvert. Samtidig gir disse materialene også mange spennende muligheter for designere.

Dette er ment å være den første av flere bloggposter om trender i høyttalerdesign. Av disse så er nok stealth-egenskapen blant dem som synes best. Men det er nok kanskje ikke den egenskapen som gjør mest av seg lydmessig, men representerer likevel et av mange små skritt i retning mot bedre lydgjengivelse.

PS! Jeg skulle gjerne ha hatt et bedre norsk ord enn stealth, kanskje noe à la det svenske smygteknikk kan brukes?

Lignende bloggposter: