Fra å være et litt sært forskningsfelt, har det vært en rivende utvikling innenfor språkteknologien de siste årene

Lilja Øvrelid

Professor ved Institutt for informatikk