Det var altså slik at alle selspiserne lå over den første terskelverdien for risiko for helseeffekter

Katrine Borgå

Professor ved Institutt for biovitenskap