Olav Thon-priser til Lindstrøm og Tellefsen

Cathrine W. Tellefsen og Tom Lindstrøm er tildelt Olav Thon-stiftelsens pris for fremragende undervisning i 2020. De to får 500 000 kroner hver.

Cathrine W. Tellefsen er førstelektor ved Fysisk institutt og leder for Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT).

«Cathrine Tellefsen er en fremragende underviser som samtidig er opptatt av å tilrettelegge for at andre skal kunne utvikle seg som undervisere. Hun arbeider systematisk med «systemendring» for å heve undervisningskvaliteten, særlig ved MN-fakultetet, men også ved universitetet generelt, nasjonalt og internasjonalt», skriver Olav Thon-stiftelsen i sin begrunnelse.

– Det er fantastisk å bli anerkjent for det arbeidet vi gjør med undervisning og utdanningsutvikling, sier Tellefsen.

Cathrine Tellefsen
Cathrine Tellefsen jobber for at alle studentene skal få best mulig undervisning. Foto: Eivind Torgersen/UiO Bruk bildet.

Tellefsen er utdannet astrofysiker, men jobber nå for at alle de 6000 realfagsstudentene ved Universitetet i Oslo skal få best mulig undervisning.

– Hvis én og én underviser skal prøve å få det til, så kommer vi fort til kort. Men hvis vi klarer å jobbe systematisk med hvordan de ansatte driver sin undervisning, er det større mulighet for å lykkes med det, sier hun.

– Undervisning er noe helt annet enn forskning, og vi trenger personer, ressurser eller en organisasjonsmodell hvor det er noen som holder i dette med undervisning.

– Undervisning er noe kollektivt, sier Tellefsen.

Tellefsen tilhører også ledergruppen ved Center for Computing in Science Education (CCSE). Fra det samme senteret har Anders Malthe-Sørenssen, Knut Mørken, Morten Hjorth-Jensen og Hans Petter Langtangen fått Olav Thon-stiftelsens pris for fremragende undervisning.

Føler press før neste forelesning

Tom Lindstrøm er professor ved Matematisk institutt, og Olav Thon-stiftelsen sier i sin begrunnelse:

«Tom Lindstrøm er en strålende lærebokforfatter og underviser som har satt sitt preg på og reformert undervisningen i matematikk ved Universitetet i Oslo og ved andre universiteter i Norge og Norden. Hans innsats har hatt stor betydning for store grupper av studenter i realfag gjennom flere tiår.»

– Jeg reagerer med en blanding av glede og beklemthet. Nå føler jeg litt press neste gang jeg skal undervise, sier Lindstrøm til Titan.uio.no en drøy time før han skal holde sin første forelesning som prisbelønt underviser.

Professor Tom Lindstrøm
Matematiker Tom Lindstrøm blir hedret for undervisning og lærebokforfatterskap. Foto: Bjarne Røsjø Bruk bildet.

Lindstrøm forteller at han har jobbet med undervisning på mange måter i mange år, både på universitetet og utenfor, blant annet skolematematikk.

– Jeg tar utgangspunkt i det faglige og finner frem til hva som er det viktigste og så formidle det på en klarest mulig måte. Jeg har nok ikke vært noen stor foregangsmann innenfor det pedagogiske arbeidet, sier Lindstrøm.

  • Tom Lindstrøm anbefaler bøker som har med matematikk å gjøre på Onkel Toms Hylle

Slik blir du en god underviser

Tellefsen trekker særlig frem to punkter når hun skal si hva som kjennetegner en god underviser.

– Det handler om studenten, ikke om deg. Det er studenten som skal lære.

– For det andre må du bidra til at det blir et trygt og godt læringsmiljø. Og så må du vise at du liker studentene – de må få følelsen av at du liker dem, sier Tellefsen til Titan.uio.no

Lindstrøm gir følgende råd:

– Det aller første er å sette seg inn i studentenes forutsetninger. Hva er det de kan fra før, og hvordan kan man knytte det nye stoffet til det de allerede kan. Der har jeg sett ganske mye bom opp igjennom.

– Og så er det lurt å tenke gjennom det faglige stoffet på egen hånd. Ikke bare godta den fremstillingen som er i bøkene, men virkelig vite hvordan man selv tenker om ting, sier Lindstrøm.

Les mer på Titan.uio.no

Kontakt:

Førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Fysisk institutt

Professor Tom Lindstrøm, Matematisk institutt