– Norske fjell gror igjen i et varmere klima

Varmere klima og redusert utmarksbruk gjør at fjellene gror igjen, skriver forskere i Aftenposten.

Trær på snaufjellet
Gjengroingen vil ha konsekvenser for klimasystemet, skriver forskerne. Foto:  Anders Bryn/NHM

Frode Stordal, Anders Bryn, Eva Lieungh Eriksen og Lea-Rebekka Tonjer, alle fra Universitetet i Oslo, er blant skribentene som forteller at det i sommer ble registrert trær så langt opp som 1404 meter over havet.

Fortsetter oppvarmingen, er de bekymret for at skogen vil krype lenger opp i fjellene enn vi har sett på tusenvis av år.

– På grunn av tilbakekoblinger i klimasystemet vil ny skog i fjellet forsterke den pågående oppvarmingen. Mer skog i fjellet gir med andre ord varmere klima, som igjen gir enda mer skog, skriver forskerne.

– Nyere forskning viser nemlig at økosystemene og klimasystemet er langt tettere sammenkoblet, og på flere måter, enn tidligere antatt.

Les hele kronikken i Aftenposten Viten

Les mer om temaet på Titan.uio.no: