Mennesker, ikke rotter, forårsaket pesten i Glasgow

Katharine Dean var førsteforfatter på den vitenskapelige artikkelen.
Katharine Dean var førsteforfatter på den vitenskapelige artikkelen om pesten i Glasgow i 1900. Foto: Elina Melteig, UiO. 

Ny forskning har endelig fastslått årsaken til et utbrudd av pest i Glasgow i 1900, skriver det britiske kringkastingsselskapet BBC. Forskere ved CEES har nemlig påvist at det ikke var rotter som spredde sykdommen – men menneskene selv.

Glasgow i Skottland ble i august 1900 rammet av et pest-utbrudd som førte til at 35 mennesker ble smittet og 16 døde. De beskjedne tapstallene skyldes i alle fall delvis at byens myndigheter reagerte fort, blant annet ved å sette mer enn 100 mennesker i karantene. I tillegg ble både trikker, ferger og til og med mynter desinfisert i stor skala.

Dessuten ble et stort antall rotter drept av en liten hær med skadedyr-utryddere. På den tiden var det nemlig vanlig å tro at pestbakterien, Yersinia pestis, smittet via rotter.

Rottene fikk skylden

Helsemyndighetene i Glasgow tvilte imidlertid på at det var rottene som hadde skylden for pest-epidemien, for det ble aldri funnet noen rotter som var smittet. – Men nå, 119 år senere, har en studie utført av forskere i Oslo påvist at infeksjonen ble spredd via kontakt mellom mennesker, skriver BBC.

Forskeren Katharine Dean og kolleger fra Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) har fortalt til BBC at de klarte å komme til denne konklusjonen fordi helsemyndighetene i Glasgow undersøkte og dokumenterte pest-epidemien meget grundig. Myndighetene fant at nesten alle 35 dødsfallene kunne spores tilbake til en tidligere smittet person, men rottene ble likevel sittende igjen med «skylden» for smitten.

CEES-forskerne har nå brukt helsemyndighetenes gamle dokumentasjon til å kartlegge i detalj hvordan smitten spredde seg fra menneske til menneske, og konklusjonen må bli at rottene må frikjennes.

De tre pest-pandemiene

Helsemyndighetene i Glasgow lagde detaljerte kart over pest-tilfellene
Helsemyndighetene i Glasgow lagde detaljerte kart over sykdomstilfellene, og slik ble det mulig å undersøke hvordan pesten spredde seg. Illustrasjon: Mitchell Library , Glasgow City Council, Libraries Information and Learning.

Epidemien i Glasgow regnes som en del av den tredje vesteuropeiske pandemien forårsaket av bakterien Yersinia pestis. Denne pandemien startet midt på 1800-tallet og ebbet ut i Europa omkring 1950, men pågår antakelig fortsatt i andre deler av verden.

Den justinianske pesten, som rammet Østromerriket i årene 541-542 e.Kr., regnes i dag for å ha vært den første pandemien i denne serien. Mellom 40 og 50 prosent av befolkningen i det gamle Romerriket antas å ha dødd i pesten.

Svartedauden på 1300-tallet regnes som den andre vesteuropeiske pandemien forårsaket av Yersinia pestis.

Kontaktperson:

Stipendiat Katharine Rose Dean, Institutt for biovitenskap og CEES

Mer informasjon:

BBCs artikkel om forskningen: Rats 'wrongly blamed' for 1900 Glasgow plague outbreak

The Glasgow story: Plague in Glasgow

Les mer på Titan:

Pesten ble importert til Europa flere ganger gjennom nye handelsruter

Skjelett fra Oslos middelalderby forteller om en glemt og dødelig feber

Vitenskapelige artikler:

Katharine R. Dean, Fabienne Krauer and Boris V. Schmid: Epidemiology of a bubonic plague outbreak in Glasgow, Scotland in 1900. Royal Society Open Science, 02 January 2019. http://doi.org/10.1098/rsos.181695

Katharine R. Dean, Fabienne Krauer, Lars Walløe, Ole Christian Lingjærde, Barbara Bramanti, Nils Chr. Stenseth, and Boris V. Schmid: Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic. PNAS February 6, 2018 115 (6) 1304-1309.