Lumiblast vant europeisk innovasjonspris

Professorene Kristian Berg ved Farmasøytisk institutt og Theo Theodossiou ved OUS har vunnet EUs pris for nyskapende forskning (EU innovative Science prize) for 2019. Begrunnelsen er at de står bak en nyskapende type kreftmedisin mot hjernesvulster.

De to forskerne er hovedpersoner bak Lumiblast, en teknologi som går ut på å levere legemidler på en målrettet og effektiv måte inn i selve kreftcellene.

– Vi vil lage lys inne i pasientens hjerne ved å injisere to ulike legemidler i blodet, som vil reagere med hverandre i kreftvevet. Det ene stoffet vil lage lyset, mens det andre tar det imot, før det omgjøres til et toksisk stoff som dreper kreften, sa Berg i et intervju med VG i mai 2018.

En av de store fordelene med Lumiblast-metoden er at den ikke krever operasjon.

– I første omgang er behandlingen rettet mot aggressive hjernesvulster, såkalte glioblastomer, men målet vårt er at metoden også kan brukes på andre typer kreftceller. Vi håper å kunne gå i gang med kliniske utprøving innen ti år – noe som er ganske raskt for denne typen forskning, sa Berg til VG.

Det er EU-kommisjonen som har tatt initiativet til den europeiske innovasjonsprisen, som et virkemiddel for å identifisere innovasjoner og innovatører med stort potensial.

Prisen ble utdelt under markeringen av EUs Research and Innovation Days 26. september i Brussel.

Lumiblast-prosjektet har fått tre millioner euro via EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont2020.

Les mer om EU-prisen og Lumiblast:

Farmasøytisk institutt: Pris til Lumiblast for innovativ forskning. Publisert 4. oktober 2019

EU-kommisjonens pressetjeneste: Winner of the 2019 Innovation Radar Prize announced. Publisert 26. september 2019

Mer informasjon om prisvinneren: About the innovator. Publisert 26. september 2019

VG: Banebrytende norsk teknologi: Vil drepe aggressive hjernesvulster ved å lage lys i hjernen. Publisert 3. mai 2018