Tidlig norsk oljehistorie: Olje på norsk sokkel og betydning på forskning og undervisning

Etter oljefunn i Nordsjøen ble det lagt ned en betydelig innsats ved norske universiteter i forskning og undervisning i petroleumsgeologi. En UiO-professor var med på å bygge opp den norske kompetansen, og nå har han skrevet en artikkel om den tidlige norske oljehistorien.

Nordsjøen - Veslefrikk feltet - Tidlig norsk oljehistorie
En oljeplattform på Veslefrikk-feltet i nordlige del av Nordsjøen. Veslefrikk ble påvist i 1981, og en plan for utbygging og drift ble godkjent i 1987. Feltet vært i drift siden  1989, men etter 30 år er produksjonen i dag lav. Foto: Nils Roar Sælthun/UiO

Tidlig norsk oljehistorie, fra de store internasjonale oljeselskapene ble interessert i Nordsjøen til oljeutvinningen kom i gang og til forskning og utdanning innen petroleumsgeologi, det er tema for en artikkel Knut Bjørlykke nylig har skrevet i Norwegian Journal of Geology. 

Den norske regjeringen og også universitetene var på mange vis uforberedt på funnet av olje og gass på norsk sokkel på sent 50- og 60-tallet. Det var lite kunnskap om de geologiske forholdene på kontinentalsokkelen siden nordsjøbassengene var dekket av tykke kvartær- og tertiærsedimenter, og det var ikke oljelekkasjer.

Tidlig historie

Midtlinjeprinsippet på sokkelen ble introdusert i 1964 gjennom en avtale med Storbritannia. Deretter utarbeidet en kontinentalsokkelkomité, ledet av Jens Evensen fra 1963 til 1965, de juridiske aspektene og forskriftene for oljeselskaper som søker om lisenser for å utforske og produsere olje og gass offshore Norge. Geologene Anders Kvale (UiB) og Harald Bjørlykke (NGU) bidro faglig til komiteens arbeid.

Professor emeritus Knut Bjørlykke, mai 2019.
Knut Bjørlykkeer fortsatt aktiv innen foskning og formidling. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Les Bjørlykkes artikkel:

Bjørlykke, K. 2019. Early history of petroleum exploration offshore Norway and its impact on geoscience teaching and research. Norwegian Journal of Geology, Volume 99; Issue 3, DOI https://dx.doi.org/10.17850/njg99-3-2

Er du interessert i forskningsnyheter om geologi, teknologi og andre realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt