Ta en kikk på 1800-tallets medisiner

Droger
Det er lenge siden dette ble lagt på glass. Nå tas de frem fra glemselen. Foto: MUV

Nå stilles UiOs to eldste drogesamlinger ut på Blindern. Du vet ikke hva en droge er? Kom og se!

Farmakologi er læren om hvordan legemidlene virker på kroppen – sentrale kunnskaper for en lege. Farmakologi har vært del av Universitetet i Oslos medisinstudium helt fra starten i 1814. Læremidlene var droger – råstoff fra plante- og dyreriket som brukes til fremstilling av medisin.

UiOs første drogesamling ble bygget opp av Frederik Holst, som var professor i medisin fra 1824 til 1864. Det ble upraktisk å måtte låne droger fra Løveapoteket hver gang han skulle ha forelesninger i farmakologi. I årenes løp vokste samlingen fra en liten undervisningssamling til en stor vitenskapelig samling med over 3000 droger og kjemikalier: Museum pharmacologicum.

Ikke alt finnes lenger, og flere fagmiljøer delte etterhvert samlingen, men nå er de drøyt 350 resterende drogene samlet av Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). De stilles ut i vestibylen utenfor Vitus apotek på Blindern sammen med universitetets nest eldste drogesamling. Den ble bygget opp av professor Lochmann i 1870–1880-årene.

Disse gamle drogene er del av en historie om tverrfaglighet. Botanikere, kjemikere, fysikere og medisinere underviste alle framtidens leger og farmasøyter.

Da Holst gikk av med pensjon i 1864 katalogførte han hele samlingen, fordelt på 18 kategorier. Katalogen har nå kommet fram fra glemselen. Denne unike kilden gir ny viten om medisinfagets historie ved universitetet og gir et unikt innblikk i drogesamlingenes plass i undervisning og forskning.

Er du interessert i forskningsnyheter om farmasi, teknologi og andre realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt