Suksess for åpen forelesningsserie om kunstig intelligens

Data Science Lab
Frivillig tilbake på skolebenken for å lære om kunstig intelligens. Foto: UiO

Hva er egentlig greia med kunstig intelligens og nevrale nettverk? I høst har folk fra oppstartsselskaper, næringsliv, akademia og offentlig forvaltning vært samlet for å lære og diskutere.

For å møte det voksende behovet for mer kunnskap om kunstig intelligens og nevrale nettverk blant akademikere, næringsliv og offentlig sektor, lanserte StartupLab og Data Science Lab i samarbeid med UiO, Norsk Regnesentral, Sintef og Forskningsparken en ny og åpen forelesningsserie i august.

«XAI – Under the hood: Explaining what goes on inside DNN/AI» ble umiddelbart populær og teller nå over 450 aktive deltakere fra blant annet DNV GL, Datatilsynet, YARA, Equinor og flere oppstartsselskaper. Det er i alt blitt gjennomført ni forelesninger fra august til oktober, og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive, forteller Sondre Malde Pedersen, som er leder for Data Science Lab.

data science lab

Et industriprogram initiert av StartupLab sammen med UiO, Norsk Regnesentral, Equinor, DNB og DNV GL.

Data Science Lab skal være en arena hvor gründere får råd og kommer i kontakt med investorer, næringsliv og kunnskapsmiljøer

Formålet er å skape et verdensledende cluster innen forretningsinnovasjon for kunstig intelligens og maskinlæring, med fokus på nye norske oppstartsselskaper. 

Forelesningsserien varer i ni uker. Første runde er ferdig, men det blir trolig nye muligheter neste høst.

Foreleserne var Ole Christian Lingjærde (UiO), Anders Hansen (UiO/University of Cambridge), Geir Storvik (UiO), Gudbrand Eggen (StartupLab), Arnt-Børre Salberg (NR), Anders Løland (NR), Morten Hjorth-Jensen (UiO/Michigan State University), Dr. Asbjørn Berge (Sintef), Signe Riemer-Sørensen (Sintef).

Han påpeker at mens mediene er fulle av artikler om hvordan kunstig intelligens og nevrale nett vil påvirke samfunnet og arbeidslivet vårt, finnes det få gode kunnskapsarenaer hvor engasjerte og interesserte personer kan tilegne seg nødvendig kunnskap og diskutere utfordringer knyttet til anvendelse av teknologien.

Med dette som bakteppe var motivasjonen for forelesningsserien å skape en åpen og tilgjengelig kunnskapsarena, gi muligheter for en bredere diskusjon mellom akademia, industri, det offentlige og oppstartsselskaper og skape forståelse for når en bør – og ikke bør – benytte kunstig intelligens.

– Det falt derfor helt naturlig å ta utgangspunkt i UiOs campus som hovedsete for forelesningsserien, ettersom miljøet her ga oss mulighet til sette sammen et helt unikt program med ulike tilnærminger og faglig bakgrunner for belyse temaet fra ulike sider: alt fra fundamental statistikk til anvendt maskinlæring i industri, sier Pedersen.

Les mer på Titan.uio.no: