Stjerne og eksoplanet har fått samiske navn

Planeter

Alle land i verden fikk gi et navn til en valgt eksoplanet og dens vertsstjerne – som en del av 100-års jubileet til International Astronomical Union. Nå er vinnerne kåret. 

Den første planeten utenfor solsystemet vårt, en såkalt «eksoplanet», ble oppdaget før bare 25 år siden.

– I dag kjenner vi mer enn 4000 eksoplaneter som kretser rundt andre stjerner.  Noen av dem er små og steinete som jorden, mens andre er gassgiganter som Jupiter. Mye tyder på at det finnes planeter rundt de fleste stjernene, sier Sven Wedemeyer, som er førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO. Han sitter i komiteen for den norske konkurransen.

Konkurransen

Det kom inn 824 forslag til den norske delen av konkurransen.

Totalt ble 360 000 forslag til navn mottatt fra 112 land.

Nasjonale komiteer reduserte forslagene til en kort liste over nasjonale kandidater, som publikum deretter kunne stemme på.

I Norge ble det avgitt 1440 stemmer, tilsammen  var det 420 000 stemmer. Vinnerne ble kåret 17. desember 2019.

Vinnernavnene vil bli brukt parallelt med den eksisterende vitenskapelige nomenklaturen.

– I vår galakse kan det være flere hundre milliarder planeter. Det er vanlig å gi stjernene og planetene katalognavn siden det er så mange av dem, kommentarer han.

Norge er ett av 112 land som deltok i kampanjen. Målet er å skape bevissthet om vår plass i universet. I Norge ble skolebarn bedt om å komme med navneforslag til en eksoplanet og dens vertsstjerne i stjernebildet Store Bjørn. Det kom inn 824 forslag. 

Vinneren ble valgt gjennom en avstemming med 1440 stemmer. I Norge var det et samisk navnepar som vant konkurransen: Násti, som betyr stjerne, og Albmi, som betyr himmel.

Trond Trosterud
Trond Trosterud. 

– Ordet násti, som betyr «stjerne», høyrer til den tredjedelen av det samiske grunnordforrådet som ikkje har samsvar utanfor den samiske språkfamilien, det vil seie at det må ha vorte brukt før folk i Nord-Skandinavia skifta frå ur-nordeuropeisk til samisk for litt over to tusen år sidan. Andre slike ord er til dømes geađgi (stein) og njárga (nes), forteller professor Trond Trosterud ved Institutt for språk og kultur på UiT Norges arktiske universitet.

Valget er også en anerkjennelse av FNs internasjonale år for urfolksspråk i 2019.

Det var Emma Stefanussen, som er elev i 3. klasse romteknologi på Andøya videregående skole, som kom med vinnerforslaget. 

– Dette var utrolig gøy å høre. Også veldig hyggelig at det ble et samisk navn. Jeg har en god venn som er samisk og fikk noen tips, kommenterte Emma da hun fikk høre de gledelige nyhetene.

Det betyr at eksoplaneten med katalognavnet HD 68988 b nå offisielt skal hete Albmi, og dens vertsstjerne HD 68988 skal hete Násti. Disse navnene vil bli brukt parallelt med den eksisterende vitenskapelige nomenklaturen.

Les mer på Titan.uio.no: