Nils Chr. Stenseth medlem i Etiopias vitenskapsakademi

Professor Nils Christian Stenseth
Professor Nils Chr. Stenseth blir nå medlem av det etiopiske vitenskapsakademiet. Foto: Bjarne Røsjø Bruk bildet.

Professor Nils Chr. Stenseth er invitert til å bli medlem i Etiopias vitenskapsakademi. Medlemskapet er en anerkjennelse av Stenseths imponerende forskergjerning gjennom en årrekke.

Professor Stenseth har vært involvert i flere forskningsprosjekter i Etiopia, og han var blant annet med på å oppdage en ny ulveart i Etiopia i 2011. Da fant Stenseth og seks andre forskere – flere fra Etiopia – at en art som tidligere var ansett som en slags sjakal, i virkeligheten var en slags ulv. Det etiopiske akademiet vil nå anerkjenne Stenseths store innsats som forsker, men også hans viktige samfunnsmessige bidrag i en større sammenheng. 

Nils Chr. Stenseth har tidligere mottatt en rekke priser og æresbevisninger. Han er tidligere blant annet blitt tildelt en æresmedalje fra det kinesiske vitenskapakademiet (2019), og han ble utnevnt til æresdoktor ved Åbo Akademi i Finland (2018). I 2018 ble han også æresprofessor ved Tsinghua-Universitetet i Beijing.

Stenseth er også medlem av USAs National Academy of Sciences og Russlands vitenskapsakedemi (2016).

Mer informasjon:

The Ethiopian Academy of Sciences

Chinese Academy of Sciences Medal of Honor to Nils Chr. Stenseth

Nils Chr. Stenseth blir æresdoktor i Åbo

Nils Chr. Stenseth er blitt æresprofessor i Kina

Nils Chr. Stenseth er blitt medlem av The National Academy of Sciences

Nils Chr. Stenseth er valgt inn i det russiske vitenskapsakademiet

Les mer på Titan:

Afrikanske forskertalenter kan redde både Afrika og kloden

Bambus-spisende Bale-aper kan fortsatt reddes fra utryddelse