Hjernekraftprisen 2019 til UiO-forskere for "Natur i endring"-prosjekt

Prosjektet "Natur i endring" var et av to forskningsbidrag som fikk tildelt Hjernekraftprisen for 2019 på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar den 12. november.

Førsteamanauensis Anders Bryn fra Naturhistorisk museum/UiO mottok prisen på Forskerforbundets seminar sammen med sentrale medarbeidere i prosjektet; Peter Horvath (LATICE PhD), Inger Kristine Volden, Michal Torma og professor Frode Stordal, Institutt for geofag/LATICE. 

Hjernekraftprisen ble i år gitt til to forskningsbidrag. Her er vinnerne, Anders Bryn til venstre i bildet. Foto: Julie Loge/Forskerforbundet

"Natur i endring" er et resultat av et tverrfaglig samarbeid med flere forskergrupper og forskere ved UiO.

Et tverrfaglig samarbeid

Prosjektet er tilknyttet forskergruppen Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments – LATICE, et samarbeid mellom Institutt for geofag og Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)/NHM, UiO og flere. Med i prosjektet er også Den norske turistforening.

Prosjektet, som er støttet Sparebankstiftelsen, har som mål å kartlegge den norske fjellheimen gjennom folkeforskning. Med seg har de invitert folk flest til å bli med i kartleggingen. De har mellom annet utviklet appen "Natur i endring" der folk kan registrere sine funn – www.naturiendring.no/.

I år ble Hjernekraftprisen tildelt to forskningsbidrag av i alt 60 bidrag. Den andre prisvinneren i tillegg til "Natur i endring" er Thea Grav Rosenberg m. fl./SIFO, med filmen "Barn, botox, alkohol og gambling". 

Utdelingen fant sted på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 12. november på Radisson Blu Scandinavia, Oslo.

Om tildelingene med begrunnelser:

Se Forskerfobundets nettsider om tildelingen av Hjernekraftprisen 2019

Om Hjernekraftprisen

Formålet med Hjernekraftprisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet og hvilken viktig jobb Forskerforbundets medlemmer gjør på mange områder. Prisen er på kr. 100 000 kroner, og er delt ut siden 2013. (fra WWW: Hjernekraftprisen 2019)