Farmasøyter får penger til hjerneslag-forskning

Cecilie Morland
Cecilie Morland er førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt på UiO. Foto: UiO

Cecilie Morland og forskningsgruppen hennes har fått 150 000 kroner fra Norges Farmaceutiske forening.

Morland forsker på sammenhengen mellom hjerneslag, insulinresistens og laktatreseptoren HCAR1.

Utgangspunktet er at det er oppdaget en sammenheng mellom hjerneslag, Alzheimers sykdom og diabetes. Forskning har også vist at laktat har en effekt på skader etter hjerneslag i mus. Morland har tidligere vist at reseptoren, når den aktiveres av laktat, fører til økt tetthet av kapillærer i hjernen. Gruppen ønsker å finne ut hvilke mekanismer som gir denne og andre gunstige effekter av trening på hjernefunksjon, skriver Farmatid.

Forskningsgruppen har mange innfallsvinkler til arbeidet, og både masterstudenter og doktorgradsstipendiater er involvert. Morland er takknemlig for støtten.

– Det betyr veldig mye. Alle disse studentene kommer med svært lite driftsmidler, så for å få gjort prosjektet, er vi avhengig av å få finansiering fra andre kilder. Vi ser fram til å omsette stipendet til spennende forskning, sier hun til Farmatid.

Stipendet kommer fra Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat.

Les mer om hjernen på Titan.uio.no: