Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2019 tildelt UiT-forsker

Andreia Plaza-Faverola, UiT
Andreia Plaza-Faverola. Foto: Torger Grytå

Fredag 22. nov. ble Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences delt ut for 2. gang.

Prisen går til en kvinne som gjennom sin ph.d. eller postdoktor arbeid har gitt et betydelig bidrag til geofaglig forskning, og den bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi.

Prisvinner for 2019 ble Andreia Plaza-Faverola fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.  Andreia Plaza-Faverola kommer opprinnelig fra Venezuela, men er i dag forsker ved CAGE-Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate, UiT. Hun tok sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø i 2010. 

Prisjuryen begrunner sin tildeling slik: 

Andreia Plaza-Faverola, fortjener anerkjennelse for sin forskning på grunn av dens originalitet, høye kvalitet og innvirkning. Hennes forskning innen marin geofysikk er original da hun kobler gassutslippsforekomster i arktisk marint miljø med virkningene av isdannelse / nedbryting og endringer i tektonisk stress.

Les mer om prisvinneren og se full nomeringstekst.

Brit Lisa Skjelkvåle tildeing av Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2019
OSLO: Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag, UIO presenterer prisvinneren på et event for CEED og Institutt for geofag. Prisvinneren kunne ikke være til stede ved prisutdelingen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen på 50.000 kroner. Selve tildelingen ble gjort av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag. 

Prisen deles ut av CEED og Institutt for geofag, UiO, og ble for første gang gitt i 2018.

Om prisen:

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Se også:

To UiO-forskere fikk Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2018

Prisens websider: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences