Clare Andvik har vunnet bærekraftspris for studier av spekkhoggere

Clare Andvik, Institutt for biovitenskap
Foto: Åslaug Brynildsen, UiO.  Bruk bildet.

Clare Andvik (bildet) ved Institutt for biovitenskap har vunnet pris for beste masteroppgave knyttet til FNs bærekraftsmål.

En tidligere studie tydet på at spekkhoggere i hovedsak spiser sild, som er lite forurenset av miljøgifter. Men nå har Andvik vist at de også spiser betydelige mengder sel, som har et høyere forurensningsnivå enn sild.

Clare Andviks funn er svært viktig for en mer realistisk vurdering av trusselen fra forurensning mot populasjonen av spekkhoggere. Masteroppgaven hennes har resultert i et videre samarbeid med NMBU og Norwegian Orca Survey, finansiert av Klima- og Miljødepartementets Arktis 2030-program. Målet er å bringe til veie kunnskap av verdi i den nasjonale og internasjonale miljøforvaltningen.

Clare Andvik har vunnet prisen for beste masteroppgave knyttet til FNs bærekraftsmål.  Det er andre gang bærekraftsprisen deles ut ved Universitetet i Oslo. Prisen deles ut til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftsmål.

Formålet med prisen er å inspirere til originalitet og kvalitet i masterprosjekter som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling.

Les mer på Institutt for biovitenskaps nettsider.

Les mer om UiO bærekraftspris.

Artikkelen finnes også på engelsk.