WHO og UiO med unikt samarbeid om helseinformasjon

WHO, HISP

Betydningsfull avtale er inngått mellom WHO og Universitet i Oslo. Institutt for informatikk blir offisielt samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon.

Fra 1. desember 2017 er Institutt for Informatikk ved UiO utpekt som offisielt samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO), kunne visedekan Kristin Vinje røpe under seminaret "Verdien av helsedata" på UiO 10.01.18. Siden 1996 har HISP-programmet ved UiO arbeidet for å styrke helseinformasjonssystemer i utviklingsland, og programvaren DHIS2 utviklet av UiO er nå i bruk i mer enn 60 land.

Universitetet i Oslo er i gang med et unikt samarbeidsprosjekt mellom Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Det Globale Fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) for å styrke informasjonsbruk i helsesektoren i 30 land med stor sykdomsbyrde.

Prosjektet finansieres gjennom en treårig avtale på 27 millioner NOK med Det Globale Fondet. Avtalen går blant annet ut på å styrke de utvalgte utviklingslandenes nasjonale helseinformasjonssystemer ved å implementere oversiktlige dashboards med rapportering primært på HIV, tuberkulose og malaria.

Senest i forrige uke var HISP/UiO, WHO og Det Globale Fondet i Pakistan for å lage en plan sammen med helsemyndighetene for implementasjon av DHIS2-programvaren med nye WHO-moduler for anbefalte dashboards og indikatorer. Pakistan er blant landene i verden som er hardest rammet av tuberkulose, med 510 000 nye tilfeller hvert år. Med pasientmodulen til DHIS2, samt teknisk støtte til tilpasning og opplæring, bistår UiO og partnere myndighetene i bekjempelse av den dødelige sykdommen.

Strategisk samarbeid gjennom flere år

I tillegg til å jobbe lokalt og regionalt i Afrika og Asia, har man også vært aktivt engasjert i globale prosesser for utvikling og med politisk forankring. Eksempelvis har UIO og HISP-programmet i over fem år til enhver tid hatt en DHIS2-medarbeider fra kjernegruppen på WHOs hovedkontor. I løpet av denne perioden har disse medarbeiderne bidratt til å styrke tilliten til DHIS2 hos WHOs beslutningstakere og programansvarlige.

De har også jobbet med lederne for de ulike sykdomsprogrammene HIV, tuberkulose, malaria og vaksineprogrammet (EPI) for å utvikle standardiserte moduler med tilhørende helseindikatorer som kan implementeres i landene. Avtalen med Global Fund og samarbeidsavtalen med WHO vil blant annet gjøre HISP/UiO i stand til å hjelpe landene til å tilpasse disse modulene til sine lokale behov.

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Bedrer helsetjenestene i utviklingsland

DHIS2 er en programvare og et verktøy som benyttes for å samle inn, validere, analysere og presentere både aggregerte og individuelle pasientdata. Løsningen brukes i dag i over 60 land – og i over 40 land er løsningen benyttet som nasjonal helseløsning av myndighetene. Ved å benytte åpen kildekode (open source) gjør UiO DHIS2 tilgjengelig som et «Global Public Good».

Det er HISP-programmet ved Institutt for Informatikk som videreutvikler og vedlikeholder DHIS2-plattformen, og dette arbeidet støttes av et flere av globale partnere som NORAD, UNICEF, PEPFAR, Bill and Melinda Gates Foundation, CDC, Det Globale Fondet og WHO, for å nevne noen. Totalt utgjør de eksterne bidragene 75 millioner NOK per år.

Det koordinerte samarbeidet gir enorme synergier og kontinuerlig styrking og forbedring av utviklingslandenes helseinformasjonssystemer. Bedre systemer og mer nøyaktig informasjonsgrunnlag forenkler beslutningstakernes og helsemyndighetenes arbeid med å forbedre helsetjenestene. DHIS2 takler også helseproblemer relatert til HIV, tuberkulose, malaria og andre helseutfordringer.

Innovasjon i over 20 år

UiO og HISP-programmet har i mer enn to tiår drevet forskning, utvikling, utdanning og praktisk implementering av helseinformasjonssystemer i utviklingsland.

  • Først og fremst er det i design og utvikling av DHIS2-plattformen, hvis gjennomslagskraft allerede er bevist ved at plattformen er blitt formelt godkjent og tatt i bruk av over 60 land.
  • Det andre innovasjonsområdet er ved hjelp av de anerkjente DHIS2-akademiene. Gjennom flere år har HISP-programmet ved UiO bygget opp et regionalt program for kapasitetsbygging. DHIS2-akademiene tar sikte på å styrke nasjonal og regional kapasitet for å kunne opprette, designe og vedlikeholde DHIS2-systemer.
  • Det tredje området er å bidra til å bygge og støtte lokale grupper og organisasjoner til å ta i bruk DHIS2 og bidra til å styrke helseinformasjonssystemene i deres land.
  • Et viktig fjerde innovasjonsområde handler om å dyrke et levende globalt samfunn av brukere som er engasjert i å støtte hverandre og skape en felles beste praksis.

Les mer om HISP: