UiOs rektor er imponert over CEES

Svein Stølen
UiO-rektor Svein Stølen er imponert over alt det CEES-forskerne har fått til. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for  biovitenskap har levert en sluttrapport (se egen artikkel), etter ti år med finansiering fra Norges forskningsråd som Senter for fremragende forskning. UiOs rektor Svein Stølen er imponert over alt det CEES-forskerne har fått til.

Sluttrapporten viser blant annet at forskere tilknyttet CEES har publisert mer enn 1450 vitenskapelige artikler, hvorav 14 i Nature og Science. Disse artiklene er igjen blitt sitert over 30 000 ganger.

- Jeg er imponert over alt CEES har oppnådd, både av vitenskapelige oppdagelser, hvordan de har utviklet undervisningen og satset på unge talenter. CEES er et av landets fremste forskningsmiljøer og er anerkjent langt utenfor landets grenser. Æren for dette har senterleder Nils Christian Stenseth og hans utmerkede team, som står bak en imponerende lang publikasjonsliste og høythengende priser fra inn og utland, sier Svein Stølen til Titan.

- Det er miljøer som CEES som gjør UiO til et ledende europeisk universitet, tilføyer Stølen.

Les mer:

Avdekket torskens genom og avslørte Svartedauden