– Regjeringen har store forventninger til livsvitenskap-satsingen

Statsråd Iselin Niby og UiO-rektor Svein Stølen på Life Science-konferansen.
Statsråd Iselin Nybø og UiO-rektor Svein Stølen. Foto: Ola Sæther Bruk bildet.

– Vi har store forventninger til dere! sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til livsvitenskap-miljøet som var samlet til den store konferansen i Oslo 13. februar.

Statsråd Nybøs forventninger springer ut av den nåværende regjeringens Jeløya-erklæring, som blant annet beskriver en ambisjon om at Norge skal bli blant de mest nyskapende landene i Europa.

– Da kan vi ikke lenger basere inntektene på olje og gass, men isteden finne nye og «grønnere» næringer, mente Nybø.

Iselin Nybø hadde nylig besøkt professor Karl Johan Malmbergs forskningsgruppe ved UiOs Institutt for klinisk medisin. Malmberg og kollegene forsker på «drapsceller» ved UiOs Institutt for kreftforskning, og Nybø var imponert over det hun hadde sett.

Livsvitenskap kan bli en motor

– Hvis Malmbergs forskergruppe lykkes, blir det et stort gjennombrudd som kan redde liv vi ikke makter å redde i dag. Det er en god illustrasjon på hva som er så spennende med livsvitenskap: Muligheten for gjennombrudd i krysningspunktet mellom forskning, innovasjon, akademia og næringsliv, som kan ha positiv betydning for et stort antall mennesker, sa Nybø.

– Vi forventer at dere bidrar i utviklingen av nye næringer relatert til livsvitenskap. Noen vitenskapelige gjennombrudd har et enormt kommersielt potensiale, og livsvitenskapsmiljøet i Oslo kan bli en motor som samler inn ny kunnskap for næringslivet, sa Nybø.

Fra fire timer til fire dager

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noensinne, og UiO arrangerer i år konferansen Oslo Life Science for tredje gang. UiOs rektor Svein Stølen åpnet hovedarrangementet, Investing in health and environment, med å minne om at den første Life Science-konferansen i 2016 hadde et program om varte i fire timer.

– Og tre år senere består altså Oslo Life Science av fire tettpakkede dager med viktige og interessante faglige aktiviteter og foredrag, påpekte Stølen.

 Svein Stølen var for øvrig opptatt av at UiOs satsing på livsvitenskap skal være viktig for UiO, men ikke bare for UiO.

– Satsingen skal være viktig for hele regionen og for nasjonen. Vi skal bygge et globalt sterkt og synlig livsvitenskapsmiljø i Oslo. Derfor har vi invitert inn gode partnere til samarbeid i Oslo Life Science, sa han. I 2018 er partnerne Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus, Legemiddelindustrien og Bioteknologirådet.

Store deler av tirsdagens konferanse gikk med til å vise fram UiOs nye og tverrfaglige konvergensmiljøer. Universitetet i Oslos satsing UiO:Livsvitenskap har nemlig vedtatt å finansiere sju slike miljøer, som skal jobbe med å løse store utfordringer relatert til helse og miljø.

Les mer på Titan:

Døde «celler» kan fortsatt utføre oppgaver

Naturvitere og samfunnsforskere går sammen i kampen mot miljøgiftene

Stadig nye overraskelser i torskens genom

Ti gode nyheter om livet, helsa og miljøet

Påviste 100 ganger mer «kjærlighetshormon» enn tidligere antatt

Alle våre artikler om livsvitenskap

Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.