Nå kan også du bli «klimaforsker»

Tre på høgfjellet i Rondane
Denne enslige fjellbjørken ser værbitt ut og representerer tregrensen i Rondane. Forskerne i prosjektet "Natur i endring" trenger denne sommeren din hjelp til å finne ut om skogen har flyttet på seg eller ikke. Foto: Anders Bryn/NHM/UiO

Skal du på fjelltur i sommer? Forskere trenger norske turgåeres hjelp til å forstå hvordan klimaendringene påvirker den norske fjellheimen og om tregrensen kryper oppover. Last ned en app og gi dine bidrag i forskningsprosjektet "Natur i endring".

Klimaendringer kan ha mange konsekvenser. En av dem kan observeres i den norske fjellheimen, nemlig at tre- og skoggrensen trekker oppover.

Forskerne trenger mer data for å påvise om og i hvor stort omfang tregrensen flytter seg. Til det trenger de norske turgåeres hjelp i folkeforskningsprosjektet «Natur i endring». Prosjektet varer over sommeren 2018.

For å gi dine bidrag, laster du ned en mobilapp hvor du som turgåer kan registrere skog og trær som befinner seg høyt oppe på fjellet. Delta i dette prosjektet og gi forskerne verdifulle data fra de stedene i norske fjell der du går tur i sommer.

Vil du bidra? Natur i endring-appen finner du her: www.naturiendring.no

Forskningsprosjektet Natur i endring er et tverrfaglig initiativ for å kartlegge den norske fjellheimen gjennom folkeforskning. Prosjektet er tilknyttet forskergruppen Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments - LATICE, et samarbeid mellom Institutt for geofag og Naturhistorisk museum, UiO og flere. Med i folkeforskningsprosjektet er også Den norske turistforening.

Les mer om "Natur i endring" her: Nå kan også du bli «klimaforsker», Aftenposten Viten, 14.5.2018.

Mer på Titan.uio.no: