John-Arne Røttingen om CEES: - Har flyttet den internasjonale forskningsfronten

John-Arne Røttingen er adm.dir. i Norges forskningsråd
CEES har gjort akkurat det som var hovedmålet med SFF-ordningen, sier adm.dir. John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd. Foto: Norges forskningsråd

– Jeg er glad for at CEES har klart å skape et stort og fruktbart forskningsmiljø med gode vilkår for den grensesprengende forskningen. Resultatene fra senteret har virkelig vært med på å utvikle den internasjonale forskningsfronten, sier John-Arne Røttingen –  adm.dir. i Norges forskningsråd – i en kommentar til sluttrapporten fra senteret som professor Nils Chr Stenseth har ledet i ti år. 

– Det er akkurat dette som er hovedmålet med SFF-ordningen.  Forskningsrådet ønsker at sentrene skal bruke den fleksibiliteten som ligger i den langsiktige finansieringen til å forfølge de beste ideene, selv om det kan innebære en risiko for å ikke lykkes med alt, utdyper Røttingen.

Sluttrapporten fra CEES (se egen artikkel) viser blant annet at forskere tilknyttet senteret har publisert mer enn 1450 vitenskapelige artikler, hvorav 14 i Nature og Science. Disse artiklene er igjen blitt sitert over 30 000 ganger. Forskningsrådets direktør påpeker at CEES har hatt en glimrende og dynamisk ledelse som har tenkt strategisk, gitt forskningen en retning og utviklet en felles faglig plattform for de forskjellige forskningsgruppene.

Har skapt et sterkt miljø

– Senteret har også skapt gode møteplasser både for senterets forskere og fagmiljøene rundt. Senteret har brukt ressurser på å tiltrekke seg de fremste forskerne, både unge og erfarne,  og skapt et sterkt og internasjonalt miljø. Stipendiatene har derfor både møtt et mangfoldig forskningsmiljø på UiO og blitt inspirert av besøkende verdensledende utenlandske professorer. De mange stipendiatene som har avlagt sin doktorgrad ved senteret, og de unge forskerne som har vært i senteret i flere år, har derfor de beste forutsetninger til å kunne bli blant framtidens ledende forskere, sier Røttingen.

– I CEES sitt tilfelle er det også svært gledelig å se at grunnforskningen har kommet til nytte. Det er ikke et mål med SFF-ordningen  i seg selv, men ingenting er bedre enn at den langsiktige forskningen kommer samfunnet direkte til nytte, tilføyer han.

Rektor er imponert

Også UiOs rektor, Svein Stølen, applauderer resultatene fra CEES.

- Jeg er imponert over alt CEES har oppnådd, både av vitenskapelige oppdagelser, hvordan de har utviklet undervisningen og satset på unge talenter. CEES er et av landets fremste forskningsmiljøer og er anerkjent langt utenfor landets grenser. Æren for dette har senterleder Nils Christian Stenseth og hans utmerkede team, som står bak en imponerende lang publikasjonsliste og høythengende priser fra inn og utland, sier Svein Stølen til Titan.