Fredsforskere, historikere og matematikere gransker Game of Thrones

GoT: Daenerys Targaryen sammen med sin hær
Emilia Clark i rollen som Daenerys Targaryen, en av de siste arvingene til den legendariske Targaryen-slekten i tv-serien Game of Thrones. Foto: HBO

Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo inviterer til et seminar utenom det vanlige: Fredag 7. september skal både PRIOs fredsforskere samt UiOs matematikere og historikere diskutere om tv-serien Game of Thrones bygger på solid forskning.

Den amerikanske tv-serien Game of Thrones er blant annet kjent for at mange av hovedpersonene blir drept underveis, og mange synes kanskje at handlingen er i blodigste laget. Men doktorgradsstipendiaten Celine Cunen ved Matematisk institutt har regnet på sakene og kommet til at serien er ganske realistisk: Dødsraten for de adelige i tv-serien og virkelighetens Rosekrigene på 1400-tallet stemmer faktisk ganske godt overens.

Men er fredsforskerne ved PRIO og historikerne ved UiOs humanistiske fakultet enige med henne? Det får du svar på når PRIO inviterer til tverrfaglig seminar fredag 7. september. Der skal Cunen legge fram sine beregninger, før hun blir utfordret av PRIOs Siri Aas Rustad og UiO-historikeren Hans Jacob Orning.

Venter stor pågang

Arrangørene venter seg så stor pågang at deltakelsen i første omgang er begrenset til studenter og ansatte ved PRIO og de to berørte instituttene ved UiO: Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet. Folk med denne tilknytningen kan registrere seg innen 31. august, og så kan «utenforstående» registrere seg etterpå hvis det er plasser igjen.

Seniorforsker Siri Aas Rustad skal sammenlikne dødstallene i Game of Thrones og moderne kriger. Professor Hans Jacob Orning skal trekke linjene mellom Game of Thrones, Rosekrigene og de norske borgerkrigene som utspilte seg i middelalderen.

Les mer om arrangementet, og registrer deg som deltaker på PRIOs nettsider

Les mer på Titan:

– Mest sannsynlig at Den lange freden begynte under Vietnamkrigen

Dødsraten i Game of Thrones er realistisk