Får millioner for å se på samlivet mellom mennesker og planter

Tone LIndheim (t.v.), Anneleen Kool, Iselin Nybø, Karoline Kjesrud, Svein Stølen
NHMs direktør Tone LIndheim (t.v.), prosjektleder Anneleen Kool, statsråd Iselin Nybø, forsker Karoline Kjesrud og rektor Svein Stølen på tur i Botanisk hage. Foto: Ane Mari Bjørnæs/NHM

Prosjektet "People and plants" skal studere plantenes rolle i skandinavisk kultur fra vikingtiden til i dag.

Prosjektet «People and Plants  - Rediscovering and safeguarding Nordic ethnobotanical heritage» er blitt tildelt 8,5 millioner av Norges Forskningsråd (NFR), og fredag 8. juni møtte statsråd Iselin Nybø UiO-rektor Svein Stølen, direktør Johannes Waage Løvhaug i Forskningsrådet og forskere i Botanisk hage. På en spasertur gjennom Urtehagen og Vikinghagen fikk de snakket om prosjektet og viktigheten av tverrvitenskapelig samarbeid for å kunne møte de samfunnsutfordringer verden står overfor, som redusert artsmangfold, press på matproduksjon og tilgang til ressurser og kunnskap.

Prosjektet, som ledes av botaniker Anneleen Kool, er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom forskere på Naturhistorisk museum og det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt en rekke samarbeidspartnere, deriblant Norges sopp- og nyttevekstforening, Maaemo Restaurant og Max Planck Institute for the Science of Human History. Kjernegruppen i prosjektet består av Anneleen Kool (botaniker), Irene Teixidor-Toneu (etnobotaniker) og Karoline Kjesrud (filolog).

Målet er å få en bedre forståelse for de kulturelle implikasjoner samspillet mellom planter og mennesker har hatt gjennom tiden og skape bevissthet rundt hvor avhengig kultur og natur er av hverandre. Dette skal gjøres med blant annet gjennom skriftlige og ikonografiske kilder med naturvitenskapelige analysemetoder og Citizen Science (folkeforskning).

Mennesker har bidratt til å skape biologisk mangfold gjennom nytteplanter - et mangfold som nå er truet. Dersom planter til bruk i mat og medisin forsvinner, vil det ha stor betydning for Jordens befolkning.

Prosjektet skal også studere den nye interessen for økologisk bruk av planter i mat og medisin og vil la interesserte bidra til å samle inn data gjennom formidlingsmøter.

Mer på Titan.uio.no: