Får millioner for fremragende undervisning og studentrelatert forskning

Syv forskere og undervisere fra MN-fakultetet ved UiO får priser og støtte fra Olav Thon-stiftelsen.

Olav Thon-stiftelsen deler ut for 2018 i alt 42 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, fem nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og tre nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

UiO får tre priser for fremragende undervisning, støtte til to studentrelaterte forskningsprosjekter og støtte til et nordisk forskningssamarbeid ved UiO. Med ett unntak går alle disse prisene til ansatte ved MN-fakultetet.

Disse får pris for fremragende undervisning:

Karl Inne Ugland

Professor Karl Inne Ugland, Institutt for biovitenskap
Begrunnelse: Karl Inne Ugland bringer hovedfagstudenter inn i miljørelatert forskning med anvendelse i industri, forvaltning og overvåkning. Han har endret undervisningen ved å integrere forskningen med anvendte problemstillinger fra industrien og forvaltningen og har i en årrekke fått utmerkete tilbakemeldinger fra studentene.

Morten Hjorth-Jensen

Professor Morten Hjorth-Jensen, Fysisk institutt
Begrunnelse: Morten Hjorth-Jensen har en dyp respekt for studentene og ønsker å hjelpe hver enkelt student til å utvikle det beste i seg selv. Han har over mange år lagt ned en stor innsats i å utvikle individtilpassede studieløp hvor hver student, også i store emner, får tilpassede utfordringer og tilbakemeldinger.

Tone Bratteteig

Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk
Begrunnelse: Tone Bratteteig har planlagt, organisert og holdt undervisning på alle nivåer: fra førsteårsemner på lavere grad til PhD-emner. Hun har undervist i store emner med flere hundre studenter og hun har undervist seminar- og studiobaserte emner med fokus på tett oppfølging av få studenter.

Alle gis en pris på 500 000 kroner hver.

 

Disse får støtte til studentrelaterte forskningsprosjekter:

Førsteamanuensis Marcos Danny Caballero, professor Anders Malthe-Sørenssen og kontorsjef Sunniva Rose ved Fysisk institutt får støtte til prosjektet Student-drevet forskning for bedre realfagsutdanning. De får 1,5 millioner kroner over tre år.

Førsteamanuensis Steven Ray Wilson ved Kjemisk institutt og professor Stefan Krauss ved Institutt for klinisk medisin får støtte til prosjektet “Organ på chip” koblet til massespektrometri: Et effektivt verktøy for å utvikle og teste legemidler. De får 1,4 millioner kroner over tre år.

Les mer om de andre vinnerne ved UiO. Prisene deles ut i Universitetets aula 8. mars.

Mer på Titan.uio.no: