DNB og UiO samler krefter for at Norge skal få flere IT-arkitekter

Morten Dæhlen (t.v.), Alf B. Otterstad
Morten Dæhlen (t.v.) og Alf B. Otterstad inngikk avtalen på vegne av UiO og DNB. Foto: Hilde Omberg/UiO Bruk bildet.

Det er i dag akutt mangel på IT-arkitekter i Norge. Derfor har DNB og UiO stukket hodene sammen for å få flere og bedre IT-arkitekter.

IT-arkitekturutdanningen blir en unik videreutdanning i Norge, der bedriften i samarbeid med utdanningsinstitusjonen definerer læringsmålene.

– Du blir ikke IT-arkitekt over natten. Det blir du etter mange års erfaring, og det har verken vi eller samfunnet tid til å vente på, sier konserndirektør for IT i DNB, Alf B. Otterstad. 

DNB har derfor gått i gang med å utdanne egne IT-arkitekter gjennom utdanningsprogrammet, Architect Greenhouse, som banken utvikler i samarbeid med UiO.

Åpner for flere bedrifter

Architect Greenhouse er i dag et fulltids praktisk-teoretisk treårig jobbstudie for nye DNB-ansatte. Det første kullet startet opp i år. 

Nå vil UiO etablere Architect Greenhouse som et formelt videreutdanningsprogram ved universitetet. Det betyr at også andre større bedrifter nå vil kunne ta i bruk det samme utdanningsopplegget. 

Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO har store forventninger til samarbeidet med DNB – og etter hvert også med andre større bedrifter.

– Flere store bedrifter har behov for IT-arkitekter, og DNB har vært tydelig på at hensikten med dette utdanningsprogrammet er at det skal komme hele samfunnet til gode. Vi ønsker flere velkommen inn i dette samarbeidet, sier han. 

Avtalen ivaretar også forskning

UiO og DNB inngår derfor en samarbeidsavtale for å utvikle etter- og videreutdanning innenfor IT-arkitektur, slik at også andre bedrifter skal kunne henge seg på. Avtalen er todelt:

  • Utvikling av programmet med mål om å utdanne flere IT-arkitekter
  • Forskning på store organisasjoner for økt kvalitet og sikkerhet innen IT-arkitektur

Sistnevnte er bakgrunnen for at UiO nå vil igangsette et forskningsprosjekt på IT-arkitektur i komplekse organisasjoner. Her vil DNB finansiere en stipendiatstilling ved UiO tilknyttet institutt for informatikk og forskningsgruppen for digitalisering. Disse inviteres altså inn i banken slik at de kan forske på IT-arkitektur i DNB. DNB har en stor og kompleks IT-portefølje med mange samfunnskritiske løsninger og IT-samarbeidspartnere i både inn- og utland.  

– Det unike med dette samarbeidet er at UiO vil få nyttig input fra DNB som sitter på kunnskapen om forretningsdriften og markedene, mens banken vil få faglig og teoretisk input med det siste fra forskningsfronten fra oss. Dette gjør at vi kan utvikle vårt forskningsmiljø som en ledende forskningsinstitusjon på digitaliseringsfeltet, også på europeisk og internasjonalt nivå, sier Dæhlen.

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt