Vant pris med smartklokke for demente

Ashish Rauniyar har vunnet den norske delen av konkurransen European Satellite Navigation Competition 2017 med en smartklokke som kan redde demente/Alzheimer-pasienters liv fordi den er knyttet til en airbag som beskytter ved fall.

Ashish Rauniyar

Sammen med Siva Leela Krishna Chand Gudi ved University of Technology Sydney i Australia har Rauniyar utviklet smartklokken som også kan fungere som trygghetsalarm, varsle pårørende hvis brukeren går utenfor et forhåndsbestemt område, overvåke hjerterytmen mm.

– Airbagen er på innsiden av en "wearable", som for eksempel en T-skjorte, som pasientene bruker. Når smartklokken oppdager at pasienten holder på å falle, sender den et signal som blåser opp airbagen, særlig på baksiden av hodet og i hofteregionen, slik at pasienten ikke blir skadet, forklarer Rauniyar.

– Avsløringen av fallene baseres på en maskinlæringsalgoritme som trener seg selv ved å følge med på pasientenes aktiviteter.

Rauniyar er doktorgradsstudent ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forskningen hans ga ham en stor opplevelse også tidligere i høst, da han ble valgt ut til å delta på Heidelberg Laureate Forum. Han forsker på det som kalles tingenes internett - les mer om hva det er for noe: I framtida er alt kopla saman.

Klokken er fortsatt et stykke unna produksjon, men Rauniyar jakter på interesserte med økonomi til å fortsette utviklingen.

The article in English:

Ashish Rauiyar has won Norway Challenge of the European Satellite Navigation Competition 2017 with a smartwatch that can save lives of Alzheimer’s and dementia patients due to an airbag feature for fall detection.

ESNC-premie

He and Siva Leela Krishna Chand Gudi from the University of Technology Sydney, Australia has developed the smartwatch, which can also offer benefits like an emergency call function, alert caregivers if patients leave a predefined area, monitor heartbeat etc.

– The airbag element is inside the wearables (such as T-shirts) worn by the Alzheimer and Dementia patients. Whenever the patient fall is detected, the signal is triggered from the smart watch which will inflate the airbag especially at backside of head and hip region to save the patients from injury, Rauniyar explains.

– The fall detection is based on the simple fall detection algorithm based on Machine/Deep learning algorithm which will train itself by monitoring the activities of patients.

Rauiniyar is a PhD-student at the Department of Informatics at the University of Oslo and at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA).

His research led to a great experience earlier this fall as well, as he was selected to participate in the Heidelberg Laureate Forum.

The smartwatch is not yet commercialized, but Rauniyar is looking for interest from companies to continue his project.