Rekordmange søkere til Marie Curie-stipend

Med tilsammen 27 søknader om støtte fra Marie S. Curie Innovative Training Networks (ITN) har Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO satt ny rekord.

ITN er en del av EUs rammeprogram Horisont 2020 (Horizon 2020), verdens største program for innovasjon og forskning. 80 milliarder euro skal deles ut i perioden 2014 til 2020.

Populært

ITN er ifølge Forskningsrådet en av Horisont 2020s mest populære samarbeidsformer. Midlene gis primært som støtte til lønn for doktorgradsstudenter og tilsvarende. Flere institusjoner må samarbeide for å få støtte.

MN-fakultetet deltar med fem koordinatorsøknader (der man har hovedansvaret) i tillegg til 22 søknader som ulike typer partner. Universitetet i Oslo har levert tilsammen 55 søknader i år, ti mer enn i fjor.

Tilsammen var det kommet inn 1718 søknader da fristen gikk ut 10. januar. Normalt er det få prosent av prosjektene som får støtte.

Opptatt av tverrfaglighet

Målet med ITN er ifølge søknadspapirene blant annet å gjøre innovative forskere i en tidlig fase av karrieren i stand til å møte nåværende og kommende utfordringer og å omgjøre kunnskap til produkter og tjenester  med økonomisk og sosial gevinst, å utstyre forskere med den rette kombinasjonen av forskningsbasert og overførbar kompetanse og å øke karrieremulighetene i både den akademiske og ikke-akademiske sektor gjennom internasjonal og tverrfaglig mobilitet kombinert med et innovasjonsorientert tankesett.

Forskere fra MN-fakultetet har fått denne støtten tidligere: Vil operere inn "dopaminfabrikk" i hjernen

Internasjonalisering er så mangt, skriver forskningsdekan Svein Stølen: Internasjonalisering – hvor trykker skoen?