Professor Jan Inge Faleide får årets Nansenbelønning

Faleide og Stølen, etter overrekkingen av Nansenbelønningen 2017

Professor Jan Inge Faleide ved Institutt for geofag og CEED får Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017. Prisen er delt med Elin Darelius ved Universitetet i Bergen.

Faleide er geolog/geofysiker og har bidratt særlig mot marin geofysikk og petroleumsforskning, men også i annen forskningsaktivitet i tilknytning til Polarområdene og norsk kontinentalsokkel forøvrig.

Belønningen, som inkluderer en pris på 25 000 kroner, ble overrakt av rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo på minneseminaret til Fritjof Nansen på Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA) 10. oktober. Nansenbelønningen går til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi".

40 års erfaring - gir seg ikke

Jan Inge Faleide har deltatt og deltar i en rekke forskningsaktiviteter i tilknytning til polarområdene. Han har ledet en rekke større prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, som har fokusert på å integrere geologiske og geofysiske data for å bedre forståelsen av viktige strukturer og prosesser på ulike skalaer i SFF-senteret Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED.

I sin takketale etter prismotagelsen sa Faleide:

— Å motta denne belønningen er en stor ære og inspirasjon for videre arbeid. Neste år runder jeg 40 år med sammenhengende forskning i nord og har ikke tenkt å gi meg på mange år. For en som jobber med geologien i undergrunnen for å forstå polhavets utvikling, er det mer spennende enn noensinne. Tilgangen til relevante data har økt enormt de siste årene, som et resultat av at alle polarnasjonene har samlet inn data for å dokumentere sokkelens yttergrenser mot nord. Dette har bidratt til ny kunnskap og økt internasjonalt samarbeid omkring polarforskning. Vi ser også frem til at det nye norske forskningsfartøyet Kronprins Haakon kan ta oss inn i isen for videre undersøkelser av et spennende område.

Forrige vinner også fra UiO

Framkomiteens Belønning er en akademisk utmerkelse til polarforsking som er oppkalt etter og blir delt ut på fødselsdagen til den norske polfareren, diplomaten og vitenskapsmannen Fridtjof Nansen (1861-1930). Belønningen er utdelt av UiO siden 1961.

Prisen ble sist delt ut i 2014, da gikk den til professor i glasiologi Jon Ove Hagen fra Institutt for geofag.

Mer på Titan.uio.no: