PhD-student valgt ut til samling med 30 nobelprisvinnere

Daniel Rojo Gama

Daniel Rojo Gama er en av 400 unge forskere fra 76 land som er valgt ut til å delta på det 67. Lindau Nobel Laureate Meeting i juni. Årets tema er kjemi.

Rama har bakgrunn i kjemiteknikk og er nå doktorgradsstipendiat på prosjektet ZeoMorph, som er et samarbeid mellom UiO og industripartneren Haldor Topsøe A/S.

Han undersøker hva som skjer med zeolitt-katalysatorer når metanol omdannes til bensin og er i ferd med å fullføre doktograden.

Ville hatt med flere

Mer enn 30 tidligere nobelprisvinnere har bekreftet at de kommer.

– Kvaliteten på søkerne var nok en gang svært høy, sier Burhard Fricke, som er professor emeritus i teoretisk fysikk og koordinator for utvelgelsen. – Noen av de unge forskerne som søkte, hadde veldig imponerende CV'er. Det er virkelig synd at vi bare kan invitere 400.

Tettpakkede dager

The Lindau Nobel Laureate Meetings er blitt arrangert hvert år siden 1951 og er et seks dagers forum for idéutveksling, nettverksbygging, foredrag og inspirasjon. Unge, lovende forskere får møte forskere som er blant de aller mest anerkjente på sitt felt.

Fjorårets vinnere av nobelprisen i kjemi, Bernard Feringa and Jean-Pierre Sauvage, er blant deltakerne.

Big data, klimaendringer og forskningens rolle i en "post-faktuell" tid er blant hovedtemaene.

– Fantastisk mulighet

– Jeg ser på deltakelsen som en fantastisk mulighet til å få inspirasjon fra dem som har gjort store gjennombrudd i kjemi og dermed fått Nobelprisen, sier Rama.

– I tillegg er dtte møtet ment å være et sted å møte neste generasjon ledende forskere. Så å få muligheten til å utveksle ideer og knytte kontakter med 400 unge forskere fra ulike deler av verden, er veldig verdifullt for å styrke nettverk og planlegge fremtidig samarbeid.

Daniel Rojo Gama

PhD student Daniel Rojo Gama from the Departement of Chemistry has been selected as one of 400 young scientists from 76 countries to participate in the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting in June. This year’s meeting is dedicated to chemistry.

Rama has studied chemical engineering and is currently a PhD student on the project ZeoMorph, which is a cooperation between the University of Oslo and industrial partner Haldor Topsøe A/S.

Rama's role in the project is to investigate the long term stability of zeolite catalysts with the aim of gaining a new insight into the complex mechanism of deactivation that these materials undergo during the conversion of methanol to hydrocarbons.

More than 30 Nobel laureates have confirmed their participation.

“The quality of applicants was again extremely high”, says Burkhard Fricke, professor emeritus for theoretical physics and coordinator of the selection process, in a press release. “Some of the young scientists who applied had very impressive CVs. It is highly unfortunate that we can only invite 400 of them.”

The Lindau Nobel Laureate Meetings take place every year since 1951 and are designed as a six day forum for exchange, networking,  levtures, and inspiration. In Lindau, excellent young researchers meet the most acclaimed scientists of their field. The key topics will include big data, climate change and the role of science in a “post-truth” era.

"I see the participation in this meeting as a great opportunity to gain inspiration from those who have done major breakthroughs in Chemistry, which led them to be awarded with the Nobel Prize", says Rama.

"In addition, this meeting is meant to be a platform to meet the next generation of leading scientists. So, having the possibility to exchange ideas and establish connections with 400 young scientists from different parts of the world is very valuable to strength out network and to set up new future collaborations."

Mer på Titan.uio.no:

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.