Knut Bjarne Gandrud vinner av Alf Bjørseths inspirasjonspris

Alf Bjørseth, Knut Bjarne Gandrud

Knut Bjarne Gandrud er tildelt Alf Bjørseths inspirasjonspris 2017 for sin forskning innen avanserte oppladbare batterier. Gandrud er den første som mottar prisen som ble etablert i forbindelse med Bjørseths 75-årsdag i 2016.

Gandrud har i sin doktogradsavhandling ved Universitetet i Oslo utviklet en ny katode for litium-ion batterier som kan lades tusen ganger raskere enn i dagens batterier.

Han har videre med sin forskning vist at vedtatte forestillinger om behovet for velordnede krystalliske katodematerialer ikke gjelder i tynne filmer og nano-strukturerte materialer.

Originalitet, kvalitet, innovasjon og formidling

Alf Bjørseths inspirasjonspris tildeles av til en doktorgradsavhandling ved UiO innen fornybar energi og avanserte materialer hvor kandidatens forskning har utmerket seg med originalitet, høy kvalitet, innovasjonsrettet arbeid og god formidling i og utenfor fagmiljøet. Prisen er ment å inspirere unge forskere på terskelen til en karriere innen de nevnte fagområdene.

Prisen ble delt ut av Alf Bjørseth mandag 24.april under det åpne seminaret «The Future of Science» arrangert av UiO:Energi og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Prisvinner Ganderud kommer opprinnelig fra Stord og er i dag post.doc. ved imec, en verdensledende forsknings- og innovasjonsorganisasjon innen nano-elektronikk og digitale teknologier i Belgia. Etter avsluttet doktorgradsarbeid ved UiO, ble Gandrud ansatt i et M-era.net prosjekt (LaminaLion, NFR: 233031) ved universitetet der blant annet Philippe Vereecken fra imec var partner.

Hovedfokus i det prosjektet var å utvikle fast stoff-elektrolytter til tynnfilmbatterier. Etter avsluttet prosjekt fikk Ganderud tilbud om en ny post.doc.-stilling ved imec for å fortsette arbeidet med fast stoff-elektrolytter og tynnfilmbatterier. Det er dette han arbeider med i dag.

Skal inspirere unge forskere

Alf Bjørseths inspirasjonspris ble opprettet av hans familieselskap, Scatec AS, i forbindelse med markeringen av Bjørseths 75-årsdag i 2016. Prisen deles ut årlig og er ment å inspirere unge forskere på terskelen til en karriere innen fornybar energi og avanserte materialer.

I arbeidet med å utforme inspirasjonsprisen samarbeidet Scatec med Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det er Universitetet i Oslo som administrerer og deler ut prisen som består av et diplom og 100.000 kroner.

Alf Bjørseth har gjennom sin utrettelige gründervirksomhet vært med på å etablere en rekke bedrifter innen fornybar energi og avanserte materialer. Felles for virksomhetene er at de er solid forankret i forskning og teknologi. Bjørseth benytter enhver anledning til å fremheve hvilke muligheter som ligger i grunnleggende fagkunnskap, og da gjerne med sin egen doktorgrad i kjemi som eksempel.

Les mer på Titan.uio.no:

– Den største innovasjonen har jeg ennå til gode: Han har vært forsker, hatt toppjobber i industrien, startet en rekke selskaper og rundet 75. Men Alf Bjørseths skaperglød er fortsatt like sterk

Mer info:

Verdensrekord i hurtiglading av batterier

De har lagt grunnlaget for batterier som kan lades 1000 ganger raskere