Fysikere skal lære biologistudenter å programmere

Fire stipendiater har laget en egen app, Neuronify, som kan simulere hjernen

– Mange studentar i biofag møter forskingsverktøy som dei ikkje er trent til å bruke, slik som terminalar og avanserte program for databehandling. Målet vårt er å gjere neste generasjon biologar betre førebudd på desse utfordringane, sier Svenn-Arne Dragly.

Sammen med Andreas Solbrå, Milad Mobarhan og Simen Tennøe skriver han nå lærebok for biovitenskapsstudenter.

Boka blir et virtuelt laboratorium, beskriver de til Framtida.no. Elektroniske verktøy gjør at de kan la kodesnutter og dataprogrammer være en del av innholdet.

– Vi introduserer visualisering av data veldig tidleg, mykje tidlegare enn andre slike lærebøker, forklarer Solbrå.

Ser fordeler med å komme utenfra

De vet at mange av studentene mangler forkunnskaper i programmering og har derfor organisert introduksjonene av matematiske modeller i en rekkefølge de mener er mest mulig forståelig for studentene.

Doktorgradsstudentene forteller at de har gode erfaringer med programmering som en integrert del av sin egen fysikkutdanning. Manglende biologierfaring har de løst ved at de har fått hjelp til å hente inn eksempler - og de mener det har en verdi at de ser på faget litt som andre nye studenter.

Utviklet hjerne-app

De fire kommende forfatterne er stipendiater i nevrovitenskap i Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA), der det forskes på kommunikasjon mellom nettverk av hjerneceller.

Her har de også utviklet appen Neuronify, der man kan lage sitt eget hjernenettverk. På spørsmål fra Titan om hvorvidt det også er mulig å simulere en tanke på mobilhjernen, var svaret:

- Det er mulig å simulere hva som skjer i forbindelsen mellom et gitt antall nerveceller. Vi ser på hva som skjer og hvordan cellene oppfører seg, men jeg vil ikke si at disse nervesignalene resulterer i en tanke.

Mer på Titan.uio.no:

Vil du har flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.