Får priser for fremragende undervisning

Knut Mørken

Professor Knut Mørken ved Matematisk institutt og professor Are Raklev ved Fysisk institutt får Olav Thon-stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning 2017.

Knut Mørken har utviklet en klar utdanningsvisjon gjennom programmet InterAct - Kultur for Læring.

Han har de siste årene hatt 50 % permisjon i sin stilling som professor i matematikk for å gjennomføre en fornyelse av studieprogrammene og fagene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For arbeid med endring av undervisningen  har han tidligere fått Læringsmiljøprisen ved UiO.

Are Raklev

Are Raklev underviser det første bachelorkurset i kvantefysikk, FYS2140, et andreårskurs med ca. 100 studenter hvert år. For sin innsats i arbeidet med dette kurset ble han i 2014 kåret til årets foreleser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet av fakultetets studentutvalg. Og i høst ble han kåret til én av ti fantastiske formidlere av Morgenbladet.

Hver av vinnerne, som inkluderer professor Anne Berit Guttormsen ved Universitetet i Bergen, får en pris på 500 000 kroner.

I tillegg får to prosjekter ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet støtte fra stiftelsen til studentaktiv forskning.

Professor Anders Malthe-Sørensen ved Fysisk institutt, førsteamanuensis Marianne Fyhn ved Institutt for biovitenskap og professor Bjørn Jamtveit ved Institutt for geofag får 1,5 millioner kroner over tre år til prosjektet Tverrfaglige "grand challenges" for studenter.

Målet er å utvikle nye undervisningsmetoder som vil aktivisere studentene allerede tidlig i studiene. Studentene skal knyttes til forskningsprosjekter på den internasjonale forskningsfronten.

Professor Farid Ould-Sadaa, forsker Magnar K. Bugge og postdoktor Eirik Gramstad ved Fysisk institutt støttes med 1,5 millioner over tre år til prosjektet Studentaktiv forskning innen prosjektet Zpath. De tar sikte på å motivere og stimulere studenter til å velge partikkelfysikk som fag og stimulere dem til en forskningsbasert tilnærming til problemer med bruk av data fra ledende internasjonale forskningsinfrastrukturer.