Utdeling av UiO-prisar i Aulaen

Prisvinnarar i Aulaen

 

Universitetet i Oslo feira sine eigne i Universitetets Aula på UiOs årsfest fredag 2. september. I år var heile tre av dei heldige prisvinnarane frå Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Dei tre er:

  • Professor Trond H. Torsvik, Institutt for geofag, som fekk UiOs forskningspris.
  • Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, som fekk årets utdanningspris.
  • Professor Nils Damm Christophersen, Institutt for informatikk, som fekk årets innovasjonspris.

Gratulerar!

Om tildelingane i titan.uio.no: Torsvik, Bratteteig og Christophersen får UiOs fremste priser