Torsvik, Bratteteig og Christophersen får UiOs fremste priser

Trond H. Torsvik tildeles forskningsprisen, Tone Bratteteig får utdanningsprisen, mens Nils Damm Christophersen stikker av med innovasjonsprisen.

Forskere innen realfag og teknologi fikk tre av fire av UiOs fremste utmerkelser for 2016.

Torsvik får forskningsprisen

Professor Trond H. Torsvik ved Institutt for geofag har bidratt til å utvide vår forståelse av jordens utvikling og er med det årets vinner av forskningsprisen.

Torsvik er Norges mest profilerte og siterte forsker innenfor faste jords geofysikk og geologi. Han har på en logisk måte beskrevet hvordan man kan forklare koblingen mellom de dype delene av jordas indre med jordas overflate. Dette har han gjort ved å studere vulkanske hendelser gjennom hele den geologiske tidsskalaen.

Trond Torsvik

Torsvik er også verdensledende på rekonstruksjon av kontinentene gjennom geologisk tid. Han har vist en unik evne til å integrere vidt forskjellige fagfelt som paleontologi, tektonikk og kunnskap om jordas magnetfelt (paleomagnetisme) for å utvikle modeller for å rekonstruere fordelingen av kontinenter på jorden gjennom de siste 500 millioner år. Med disse modellene kan man nå også beskrive jordas paleogeografi og paleoklima med svært stor presisjon.

Torsvik er blant verdens mest siterte forskere innen paleomagnetisme, geodynamikk, paleogeografi og jordens historie. Samtidig har han skrevet en lang rekke forskningsrapporter, populærvitenskapelige artikler og dataprogrambeskrivelser. Han er også en unik miljøbygger og ledet flere store forskningsgrupper.

Torsvik har bygget opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen geofag, og på utmerket vis bidratt til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet.

Han var Norges første «ERC Advanced Grant» vinner innenfor geofag (2010), og i 2012 fikk Torsvik SFF'en Centre for Earth Evolution og Dynamics – CEED.

Noen utmerkelser:

  • Honorær professor i Sør Afrika (Universitetet i Witwatersrand, Johannesburg)
  • Innvalgt medlem i fem vitenskapsakademier, blant annet Det Norske Vitenskapsakademi samt den Amerikanske Geofysiske Unionen.
  • I 2015 mottok Torsvik Leopold von Buch-plaketten for fremragende vitenskaplig bidrag til vår forståelse av geodynamikk. Prisen deles ut av German Geological Society.
  • I 2016 mottok Torsvik også The Arthur Holmes Medal & Honorary Membership fra EGU (European Geophysical Union). En pris som reserveres forskere som har oppnådd eksepsjonell internasjonal anerkjennelse i geologi.

Utdanningsprisen til Bratteteig

Utdanningsprisen går til professor Tone Bratteteig ved Institutt for informatikk.

Tone Bratteteig

Hun leder «Gruppe for design av informasjonssystemer», heretter omtalt som «Designgruppa», tildeles Utdanningsprisen for sitt langvarige og kreative arbeid som utøvere av fremragende utdanning og formidling, og som skapere av nye utdanningstilbud.

Undervisningskvaliteten er høy, med tett studentoppfølging og studentinvolvering i undervisningen. Gjennomføringsgraden er høy. Kvinnelige studenter søker seg til studiet og gjennomfører. Kvaliteten på «Designgruppas» forelesere er meget god og de har vunnet en rekke undervisningspriser og benyttes mye som foredragsholdere. De er også aktive formidlere av sitt fagfelt i det offentlige rom.

«Designgruppa» har spesialisert seg i brukerinvolvering ved utvikling av IT-løsninger. Brukerinvolveringsperspektivet gir også et naturlig utgangspunkt for studentinvolvering i utdanningen. Masterstudentene blir involvert i pågående forskningsprosjekter. På kursnivå vektlegges prosjektarbeid som undervisningsform og det gjennomføres en formativ evaluering. Dette bidrar til et aktivt og godt læringsmiljø, hvor studenter og ansatte er tett på hverandre i studiehverdagen. Studenter og ansatte spiser lunsj sammen og det arrangeres felles jule- og påskefrokoster og andre sammenkomster. De har også mer formelle møter med studentene for å støtte opp om fellesskapsfølelsen og fremme faglig progresjon. 

Det er en høy andel kvinner på studiet, noe som er uvanlig for teknologiske fag og som adresseres til Tone Bratteteig som en god rollemodell. «Designgruppa» har i en årrekke vært i en klasse for seg når det gjelder antall uteksaminerte mastergradskandidater per ansatt, og de gode resultatene er stabile over tid.

Priskomiteen mener derfor at Gruppe for design av informasjonssystemer ved professor Tone Bratteteig er en verdig vinner av årets Utdanningspris.

Innovasjonsprisen til Christophersen

Professor Nils Damm Christophersen tildeles årets innovasjonspris. "Han er pådriver for en innovasjonskultur ved UiO, og en imponerende og banebrytende innsats for praktisk og globalt orientert innovasjons- og entreprenørskapsutdanning, med basis i UiO", heter det i begrunnelsen.

Nils Damm Christophersen

Nils Christophersen har - gjennom en tjueårsperiode - vært en av landets fremste innovatører og igangsettere når det gjelder praktisk innovasjons- og entreprenørutdanning. En slik innsats for det som vil utgjøre en sentral del av grunnlaget for Norges nåværende og framtidige nyskapingsaktivitet, mener vi gjør ham til en svært fortjent mottaker av årets innovasjonspris».

Han ble tidlig opptatt av innovasjon og entreprenørskap og av hvordan UiO kan styrke sin aktivitet på dette området, ikke minst overfor studentene. Det begynte i 1997-98 da han hadde et sabbatsopphold ved Stanford University. Her ble han inspirert av miljøet og hvordan universitetet kunne kombinere fremragende forskning med utstrakt aktivitet innen innovasjon og entreprenørskap.

Dette ga starten på det som ble den nasjonale norske Gründerskolen. Idéen var å sende norske studenter ut slik at unge mennesker selv kunne oppleve innovasjonskulturen, lære av den og tenke nytt.

Christophersen startet et pilotprosjekt i 1999 da seks informatikkstudenter dro til Silicon Valley. Dette foregikk i nært samarbeid med BI og med Innovasjon Norge. Rekruttering fra hele Norge har hele tiden vært sentralt for Gründerskolen. Siden er programmet utvidet slik at det i dag sendes ca 150 studenter i året fra åtte norske institusjoner til San Francisco, Boston, Houston og Singapore. I tillegg er det etablert et tilbud innen sosialt entreprenørskap, der ca 25 studenter hvert år drar til Cape Town.

Med årets kull er det over 1500 studenter som har deltatt i programmet. I 2004, mens Christophersen var studiedekan, ble Senter for Entreprenørskap (SFE) etablert med Christophersen som styreleder. Han har vært sentral i de prosesser og satsinger som har vært i forløpet til dagens Innovasjonsløftet, og skal lede den sentrale Plangruppen for utdanning i Innovasjon og Entreprenørskap ved UiO.

På initiativ fra Christophersen er det også etablert et innovasjonsutvalg ved Institutt for informatikk som leder arbeidet med å utvikle en sterkere innovasjonskultur ved instituttet. Christophersen har fulgt utviklingen av flere oppstartselskaper fra UiO på nært hold over år.

Christophersen ledet også universitetets «Computational Life Science initiative», og er en meget merittert forsker. Gjennom en tjueårsperiode har vært en av landets fremste innovatører og igangsettere av praktisk innovasjons- og entreprenørutdanning.