Proteiner fra sopp kan drepe kreftceller

Dipankar Manna

Sopp kan være en delikat del av et måltid, men de kan også ha helt andre virkninger som hallusinasjoner og kan i det verste fall være dødelige.

Soppen lager sine egne stoffer for å forsvare seg mot mark, insekter eller andre fiender. Soppen kan jo ikke løpe bort fra dem. Ofte er de aktive ingrediensene i sopp proteiner som binder karbohydrater – såkalte lektiner.

Disputas 14. juni 

Dipankar Manna sin doktorgradsavhandling omhandler to sopplektiner som heter MOA og PSL1A. De binder ulike karbohydratreseptorer for å få tilgang til organismer som vil spise dem.

Sopplektinene blir deretter tatt opp i cellene til organismene. Der gjennomfører de sin dødelige jobb gjennom å kløyve viktige vertsproteiner. Dipankar Manna har avslørt den molekylære mekanismen bak soppens forsvar mot ytre trusler, ved å vise at sopplektinene dreper bananfluer og rundormer.

Myrder kreftceller

Ved å bruke kreftceller fra ulike pattedyr, har Manna vist at sopplektinene også dreper disse cellene. De mest sensitive kreftcellene var fra livmorhals, bryst, lever og prostata.

Disse forskningsresultatene vil føre til en bedre forståelse av lektiner som forsvarsmiddel, og åpner for muligheter for å bruke sopplektiner som målrettet morder mot spesifikke kreftceller i kreftbehandling. 

Les mer om disputas.

Seksjon for biologisk kjemi, Kjemisk institutt, UiO

Tekst: Julie Heggelund.