Nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. Universitetet i Oslo og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er tungt involvert i tre av de nye sentrene.

Fakta

FME

Forskningssenter for miljøvennlig energi er et virkemiddel fra Norges Forskningsråd, skal stimulere til kunnskapsheving og innovasjon innen miljøvennlig energi.

Tildelingsperioden har en struktur på 5+3 år

Samlet bevilgning for FME-programmet er ca. 160 millioner kroner årlig

Sentrene skal få tilsvarende beløp gjennom privat kapital

De første åtte FME-sentrene ble utpekt i 2008. Tre nye sentre fikk FME-status i 2011.

De tre sentrene er:

  • Norwegian CCS Research Centre (Sintef Energi)
  • Mobility Zero Emission Energy Systems (Institutt for energiteknikk)
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (Institutt for energiteknikk)

Sentertildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonferanse torsdag 26. mai.

De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år, og vil ha oppstart i løpet av 2017.

De andre med FME-status:

  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU)
  • Centre for intelligent electricity distribution (Sintef Energi)
  • Centre for an Energy efficient and Competitive Industry for the future (Sintef Energi)
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (NTNU)
  • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Norges Bio- og miljøvitenskaplige universitet)