Med små planeter og sandkasse på Forskningstorget i Oslo

Små planeter

Tema for Forskningsdagene i år var grenser. På CEED sin stand på Forskningstorget i Oslo kunne elever mellom annet utforske overflaten av Mars i en sandkasse, og se hvordan Mars-roveren samler prøver av bergarter.

Tema for Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) sin bod på årets forskningtorg var Planter fra innerst til ytterst.

Mange elever var innom for å titte på sandkassen med rød oksidert sand som er lik den sanden som finnes på overflaten på planeten Mars. Flere var også interessert å sjekke hvordan Mars roveren Curiosity samler inn prøver fra vår naboplanet Mars.

I tillegg til CEEDs bidrag deltok Institutt for geofag også i en stand sammen med CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn.

Tema for Institutt for geofag var et varmere klima som medfører tining av permafrost, mindre snødekke og gir lengre vekstsesong på høye breddegrader. Grenser flyttes og endringer påvirker ma vannets kretsløp og sirkulasjonen i atmosfæren.

På Forskningtorget for første gang

På årets Forskningtorg var det hele 40 boder på Universitetsplassen, og i år var det også første gang CEED deltok på dette arrangementet der elever fra skoler og andre interesserte møter forskere og ser hva de jobber med.

Forskningstorget er en helg under Forskningsdagene, er en årlig begivenhet. Torget er en mulighet for store og små å snakke med forskere og prøve ulike eksperimenter, spørre og diskutere. Det er også morsomt, og flerfoldig kunnskap som formidles. Stedet er Universitetsplassen i Oslo, men lignende torg arrangeres over hele landet.

Les intervju med postdoc på CEED Lars E. Augland m fl i nettavisen Khrono om årets Forskningstorg.

Arrangør for Forskningstorget er Universitetsalliansen.

Se også

Forskningsdagene 21. september - 3. oktober 2016.

Les mer om Forskningtorget