Kreftforeningen gir 7,5 millioner til UiO-forskning på prostatakreft

Kreftforeningen har gitt 7,5 mill. kr. til et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan mannlige kjønnshormoner påvirker utviklingen av prostatakreft, og lete etter nye behandlingsformer. Prosjektet ledes av professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap.

Fahri Saatcioglu er professor ved Institutt for biovitenskap

Kreftforeningen kunngjorde 2. november at fire forskere ved UiO får tildelt i alt 22,5 millioner. Tre av forskerne er tilknyttet Det medisinske fakultet, mens Fahri Saatcioglu er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Androgener og prostatakreft

Professor Saatcioglu leder et laboratorium og en forskergruppe som fokuserer på å forstå hvordan androgener – mannlige kjønnshormoner – påvirker utviklingen av prostatakreft. Prosjektet som nå har fått støtte skal også identifisere biomarkører og mulige terapeutiske mål for nye medisiner. Prosjektet har tittelen «Androgen action and prostate cancer: Identification of biomarkers and therapeutic targets».

I Norge lever ca. 35 000 menn som har fått påvist prostatakreft, og sykdommen tar ca. 1100 liv hvert år.

– Vi er veldig glade over å ha fått denne bevilgningen fra Kreftforeningen. Prostatakreft er en farlig sykdom både fordi det er vanskelig å stille riktig diagnose, og fordi det er vanskelig å behandle sykdommen på en effektiv måte. Men samtidig er det slik at prostatakreft er en sykdom som ofte utvikler seg så langsomt at mange menn dør med sykdommen istedenfor av den. Her er det stort behov for nye fremskritt, både innen diagnostikk og behandling, sier professor Saatcioglu til Titan.

Kontakt:

Professor Fahri Saatcioglu, Institutt for biovitenskap

Mer informasjon:

22.5 millioner til UiO fra Kreftforeningen

Saatcioglu-gruppen ved Institutt for biovitenskap

Les mer på Titan:

Kan kurere prostatakreft hos mus, vil forsøke med mennesker

Slik reduserer du risikoen for prostatakreft